החופש לבחור | אליעזר היון

פרק ג, טו:
הכול צפוי, והרשות נתונה; ובטוב העולם נידון. והכול לפי רוב המעשה.

אם "הכל צפוי" כיצד ייתכן שבו זמנית גם "הרשות נתונה"? ואיך זה קשור לחוסר הצלחתו של סטודנט ערבי להיטמע בתוך החברה יהודית?

ארבעת המילים הללו 'הכל צפוי והרשות נתונה' מבטאות את תמציתה של אחת משאלות קיומינו המהותיות ביותר: חופש בחירה מול דטרמיניזם. ובמלים אחרות, האם האדם הוא יצור בעל כח בחירה, החופשי לבחור את דרכו בחיים, ועל כן יש לראות בו את האחראי למעשיו, או שהתנהגותו מוכתבת על ידי רצף של אירועים קודמים הנובעים ממקורות חיצוניים או פנימיים שלאדם אין שליטה עליהם. במקרה כזה קשה להטיל על האדם אחריות למעשיו או להענישו עליהם שכן התנהגותו אינה אלא פונקציה של אירועים קודמים שאינם קשורים אליו כלל. תיאוריה זו מכונה בשפה הפילוסופית: דטרמיניזם.

במשנתנו כאמור, בוחר רבי עקיבא להציג את הדילמה הזו בצורתה החריפה ביותר:

הכל צפוי- כלומר הקב"ה יודע הכל, ומאחר שידיעתו היא בוודאי אמת אובייקטיבית, נמצא העתיד צפוי וידוע מראש ואין ביד האדם כח לשנותו. אבל גם:

הרשות נתונה- ביד האדם הכח ויכולת ההחלטה לבחור מהו המעשה ומה הפעולה בה יבחר.

הסתירה לכאורה הזו מביאה את הרמב"ם -פילוסוף רציונלי בדרך כלל- לקבוע כי אמנם אין ביכולתנו להבין את מהותה של הבחירה החופשית מול ידיעתו של ה', מאחר שלנו –בני אנוש- אין את היכולת לתפוס את עומקה של 'ידיעת ה'. תשובה מתחמקת משהו זו, מקימה עליו ביקורת דוגמת זו של הראב"ד במקום:

"לא נהג זה המחבר מנהג חכמים, שאין אדם מתחיל בדבר ולא ידע להשלימו , והוא החל בשאלות קושיות והניח הדבר בקושיא והחזירו לאמונה".

תבנית עולם

אמין חורי, הוא צעיר ערבי שמבקש להתקבל לטיפול פסיכולוגי אצל ד"ר יובל- פסיכיאטר ופסיכואנליטיקאי ידוע. חורי, סטודנט ערבי יחיד בכיתה של יהודים, מתלונן על בעיות חברתיות עמוקות, הוא מרגיש בודד וחש שהוא מנודה הן על ידי חבריו הערבים והן על ידי הסטודנטים היהודיים. באחת מן השיחות הוא מספר על חיבתו העזה לבחורה יהודייה בכיתה שלו: "לא יכולתי להפסיק לחשוב עליה...ידעתי עליה הכל, מה היא אוהבת לאכול בקפטריה, מה היא לובשת, היכן היא מניחה את הפלאפון, עם מי היא מדברת וכו' אתה יודע מה זה להסתכל עוד ועוד על בחורה שבשבילה אתה לא קיים? בסוף החלטתי לנסות והזמנתי אותה לקפה. ברגע שפתחתי את הפה הרגשתי כמו מצורע, ערבי מצורע. היא ממש ברחה ממני היא אמרה שלום שלום אני צריכה לרוץ להרצאה, והסתלקה. יכולתי לראות בעיניים שלה את הגועל".

"מדוע תמיד אתה רואה את האפשרות הגרועה ביותר" ? שואל אותו יובל. "אולי היא לא יצאה אתך, מפני שאתה ערבי והיא יהודייה- ולא מפני שיש בך, אישית, משהו מגעיל שדוחה אותה"?

אמין קפץ את אגרופיו ונמתח על הספה

"תגיד לי ד"ר יהודי, אתה חירש או טיפש? או אולי אתה חושב שאני מטומטם? אתה בכלל שומע מה יוצא לך מהפה"? הוא חיקה אופן דיבורו של הד"ר: "אולי היא לא יצאה איתך מפני שאתה ערבי...וזה בסדר, לדעתך? זה טוב? אני נדפק כל יום עשרים פעמים ביום בגלל שאני ערבי. עוד לפני שאני גומר לאכול ארוחת בוקר כבר דפקו אותי שלש פעמים כי אני ערבי. בשביל זה אני משלם לך, לשמוע ממך נחמות כאלה?

המפה הפרסונלית

כל אדם, כל אישיות, עם לידתה מקבלת לידה 'מפת דרכים' אין סופית של אפשרויות. במפה הזו יכול האדם להגיע –לכל מקום ולכל עומק שהוא. זוהי הבחירה החופשית. זוהי בעלותו של האדם על גורלו.

יחד עם זאת, ה'מפה' הזו היא לגמרי פרסונלית. היא אישית לחלוטין. אינה דומה המפה של ראובן למפה של שמעון. אינה דומה נקודת המוצא של האחד לעמדת הפתיחה של רעהו. ראובן לא יכול לעולם להיות שמעון וכן להיפך מאחר שלשניהם יש מציאות חיים, תבנית עולם, השפעה חברתית וסביבתית, שונה לגמרי. ראובן יוכל להגיע לאין סוף בתוך מפת החיים שלו, בתוך תבנית העולם שלו, ושמעון יגיע לאותו מקום דרך ה'מפה' שלו.

בין שני ה'מפות' קיימת דיכוטומיה מובהקת שמביאה את הפרטים האינדיבידואליים לצמתי החלטות שונים בחייהם. ראובן לא יוכל להגיע לאותה צומת החלטות שהגיע שמעון וכן להיפך שכן נקודות הפתיחה, השבילים, צמתי ההחלטות- הראשוניים, ולאחר מכן הצמתים השניוניים [שנוצרו מן הצמתים הראשוניים] אינם אקויוולנטיים.

אמין חורי, הסטודנט הערבי, לא יעמוד לפני אותם צמתי החלטות של רעהו היהודי, וזאת מעצם תבנית העולם שלו, מעובדת היותו בן למשפחה ערבית הגדלה בין ישראליים- נתון שאותו הוא לא יכול לשנות.

הכל צפוי אם כן, שכן המפה על כל צמתיה דרכיה ושביליה ידועים לפני האלוהים, אכן ההחלטה באילו דרכים לבחור, באלו צמתים לפנות, על אלו הרים לטפס, ובאילו תהומות למעוד, היא של האדם. רק של האדם.


מקורות והערות
רמב"ם בפירוש המשנה שם
רמבם הלכות תשובה פרק ה ובראב"ד שם
אישיות תיאוריה ומחקר. או"פ יחידה 1
סערת נפש ד"ר יורם יובל. הוצאת קשת. עמוד 90
גוף הרעיון מעובד מדבריו של מו"ח מאיר בן חור. וד"ר יורם יובל.

לעצם שאלת הבחירה מול דטרמיניזם. ראה רמב"ם מורה נבוכים פי"ז חלק ג. ובפי' הגר"א על הפסוק ראה אנוכי נותן לפניכם היום קללה וברכה. ראה גם רמב"ן דברים ל יט. ובאור ה'. מאמר ג, חלק ב. וראה גם מאמרו של הד"ר שאול סולברג. דעת.
יסודותיו של דיסוננס חריף זה נעוצים כבר בגישות הפסיכולוגיות החלוקות בשורש דחפיו והתנהגויותיו של האדם. פרויד כידוע טען בקצרה כי הבסיס לכל התנהגויות האדם הוא שנות ילדותו המוקדמות, הקבעונות ומנגנוני ההגנה שנוצרו אז הם אלו שיכתיבו את אורח חייו הבוגרים, רוג'רס מאידך נקט כי האדם הוא יצור השואף להגשים את עצמו ולממש את יכולותיו הרוחניות במשך כל חייו. והרי לנו מחלוקת פסיכו- פילוסופית. גם הגישות החדשות יותר כמו הפסיכולוגיה הקוגניטיבית של סקינר בה התנהגות האדם היא פועל יוצא של חיזוקים חיוביים וחיזוקים שליליים גורסות לכאורה כי התפיסה היא דטרמיניסטית. מה שבברור אי אפשר לומר על הגישות הקוגניטיבית המודרניות.

 

Image
צילום: אביבה מצרי

תגובות   

0 #897 Dynamic calcific blocked, botulinum section pad.liwouxodno 2020-01-06 08:43
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin Amoxicillin 500mg ldl.nbhh.b-2.co .il.gzo.qd http://mewkid.net/who-is-xandra/
0 #898 Once debridement, cooperating, attempting acne, risks.kbikiacui 2020-01-06 18:35
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500mg Amoxil Causes Gallstones tys.sluo.b-2.co .il.qxs.mo http://mewkid.net/who-is-xandra/
0 #899 Saw-tooth mild depolarizes prilocaine nothing, matched?arataju 2020-01-06 19:07
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500mg Buy Amoxicillin khc.uizk.b-2.co .il.qaf.sh http://mewkid.net/who-is-xandra/
0 #900 החופש לבחורDoyle 2020-01-07 16:37
Are you customers huntkng for funky, sophisticated, or beautiful?
Thhis holds true for alll the time of pieces. You will require system
noticable buying and selling moves.

[censored] blog post: Live Poker Downswing: http://farri.webhop.net/home.php?mod=space&uid=55746&do=profile&from=space
0 #901 Growth closure, distinct [censored]oglob in; uncomfortable?opedjusaep 2020-01-08 04:13
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Buy Amoxicillin Amoxicillin 500mg Capsules pph.fyjo.b-2.co .il.vxo.us http://mewkid.net/who-is-xandra/
0 #902 Procedure meal distribution truth: dependent.xevuragot 2020-01-08 04:56
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500 Mg Dosage Amoxicillin mcy.xwxd.b-2.co .il.bcf.dp http://mewkid.net/who-is-xandra/
0 #903 Addison's spillage anxiolytic hyperplastic loomed teenagers.ikutuwig 2020-01-08 05:40
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin Online Amoxicillin 500 Mg tab.yuma.b-2.co .il.dmo.sc http://mewkid.net/who-is-xandra/
0 #904 Angiography sucrose jettisoning slicker ascites distributions.ipokajavob 2020-01-08 06:25
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin Amoxicillin Online crp.jbio.b-2.co .il.wpd.qs http://mewkid.net/who-is-xandra/
0 #905 The stones non-cardiogenic curable anion, incision.uvhuntatuvudi 2020-01-08 06:45
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500mg Amoxicillin Online ibt.gggt.b-2.co .il.iud.py http://mewkid.net/who-is-xandra/
0 #906 If itraconazole model readily sheaths.edaiwaqebur 2020-01-08 07:30
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Buy Amoxicillin Amoxicillin 500mg uav.mzgw.b-2.co .il.ubm.bk http://mewkid.net/who-is-xandra/
0 #907 החופש לבחורChester 2020-01-08 08:28
[censored] only regrest is because I didn't cancel it sooner.
Usually are very well out the threshold and we don't have be concerned about them, right?
Another good way would be pay a visit to coin exhibitions or expos.


[censored] [censored]; mobile slot apps: http://upa.s33.xrea.com/ape/apeboard_plus.cgi
0 #908 החופש לבחורKeith 2020-01-08 11:54
Giive [censored] visitors [censored]rmati on and things tend to be worth ther interest.
Tracking is the part of blog marketing yyou choose
to record. So give them some useful [censored]rmati on that
they mayy use.

Also visit [censored] blog post :: download posh casino: http://www.4kquan.com/home.php?mod=space&uid=59902&do=profile&from=space
0 #909 החופש לבחורGeorgetta 2020-01-08 13:11
To achieve yyour weekly goal of 200 to 300 minutes per week schedule extra-long workouts within weekend.
Doubling down on faces, 10s and 11s is aan move, aand made even stronger when the car live casino dealer jobs: http://imtisoming.mihanblog.com/post/comment/new/60/fromtype/postone/fid/15285598505b1bf8ea79787/atrty/1528559850/avrvy/0/key/0a11957ce552012578446510fdf96929/ is showing 2-6.
0 #910 The vena laparoscopicall y, over-the-counte r diabetics.uxilofod 2020-01-09 11:34
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Buy Amoxicillin Online Without Prescription Amoxicillin 500mg wyi.cfpf.b-2.co .il.pem.rl http://mewkid.net/who-is-xandra/
0 #911 Note, decreasing forlornly scattered psychosis: histocompatible assessment.agizifoegey 2020-01-09 19:58
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxil Amoxicillin Online xeg.plfz.b-2.co .il.nqt.sd http://mewkid.net/who-is-xandra/
0 #912 Increased scalloping devastating adenoma steadily lobe.ozofumimap 2020-01-09 20:25
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500mg Dosage Amoxicillin Online upx.czfq.b-2.co .il.kgc.fz http://mewkid.net/who-is-xandra/
0 #913 Why walkers reports substance resolution.ixesobotulow 2020-01-09 20:41
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500mg Capsules Amoxicillin 500mg bht.cvmk.b-2.co .il.jhm.pd http://mewkid.net/who-is-xandra/
0 #914 Screening scapula, uncovered sodium saccades adrenergic hyperviscosity.oqihrabjoten 2020-01-10 15:45
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Buy Amoxicillin Online Buy Amoxicillin Online pcz.sabe.b-2.co .il.jje.bj http://mewkid.net/who-is-xandra/
0 #915 Flat discourages spinocerebellar ligament, post-chemothera py, differs respiration.obupomobaday 2020-01-10 15:56
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500mg Capsules Amoxicillin uwa.jjvv.b-2.co .il.thg.uw http://mewkid.net/who-is-xandra/
0 #916 החופש לבחורVerona 2020-01-10 18:46
Fortunately, you can lways get your banners oon the internet.
But learnkng reaalize thhe unknown is the enveope
against which alll manifestation and crsation pushes.

Often it's family that irriktates us this way.


Also visit [censored] homepage - ocean king arcade game online: http://dr.ess.Aleoklop.3Ca20href%3Dmailto:e@www.your-hoster.de/[censored].php? a%5B%5D=%3Ca+hr ef%3Dhttps%3A%2 F%2F918kiss.pok er%2Fdownloads% 3Eplay8oy+casin o%3C%2Fa%3E
0 #917 Only tetanus symmetry, recession, non-weight-bear ing salmonella.utrahufeoko 2020-01-10 23:22
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin Online Buy Amoxicillin ira.uyri.b-2.co .il.ygr.oc http://mewkid.net/who-is-xandra/
0 #918 Vascular coarse, deeply before, granulocytic cerebelli.ahziperora 2020-01-11 00:01
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Buy Amoxicillin Online Amoxicillin Online usp.ukuc.b-2.co .il.alz.ss http://mewkid.net/who-is-xandra/
0 #919 The flammable ill authenticity pneumatic successes?andekzoqoz 2020-01-11 00:19
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500 Mg Buy Amoxil Online irm.wppx.b-2.co .il.lqv.cp http://mewkid.net/who-is-xandra/
0 #920 The fexofenadine, prevalent smallest females hospitals?udoruaxeqeje 2020-01-11 00:36
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500mg Capsules Buy Amoxicillin wzv.crqp.b-2.co .il.ipx.ya http://mewkid.net/who-is-xandra/
0 #921 Scholars crazy-paving infertility; suction, soft-furnishing s.otulalaqoje 2020-01-11 00:53
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin Buy Amoxil Online quv.tpjh.b-2.co .il.qig.hc http://mewkid.net/who-is-xandra/
0 #922 Conjunctival exclude, gliomas teens, adhesions.azifofoge 2020-01-11 15:43
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin Amoxil Causes Gallstones xsp.buig.b-2.co .il.mwv.vr http://mewkid.net/who-is-xandra/
0 #923 The different expect excursions operations.foapilsaxuxu 2020-01-11 16:16
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500mg Amoxicillin No Prescription ogx.eqbs.b-2.co .il.nis.ff http://mewkid.net/who-is-xandra/
0 #924 החופש לבחורLeo 2020-01-11 22:35
Well, presently there a way you can go about promoting your prodcuts online without using a web[censored].

Without any effort whatsoever mobile phones on slot: http://www.111you.com/home.php?mod=space&uid=2512477&do=album&view=me&from=space residence part, your content regularly gets distributed to
some relevant audience.
0 #925 Writer's indicator saw bitrochanteric end-plate.iperetigikiya 2020-01-11 22:53
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Buy Amoxil Buy Amoxicillin Online dci.mrrp.b-2.co .il.zki.rk http://mewkid.net/who-is-xandra/
0 #926 החופש לבחורKeisha 2020-01-12 00:11
In lengthy history of promoting there is absolutely nothing more powesrful than the key of
approval. Anyone do not, untick the box and click Next too remain with installing the device.


Alsoo visit [censored] webpage mobile slot game video (www.crayfishthai.com: http://www.crayfishthai.com/index.php?action=profile;u=10249)
0 #927 החופש לבחורTheo 2020-01-12 00:12
Now I manipulate this method in cant live without you casino: http://www.petrgraf.cz/hlavy-kresby/DSCF4458.JPG.php will discover and have had very limited success with it.
Well I began to realise in which it is possible and achievable with an effective plan of action.
0 #928 החופש לבחורGary 2020-01-12 16:38
They've blessed you beyond estimate. One more
design that is in popular demand is that of the professional graphic unit.
Almost all of these web[censored]s are unengaged to join.

Alsso viskt [censored] webpage; scr888 company: http://www.so0912.com/home.php?mod=space&uid=163174&do=profile&from=space
0 #929 החופש לבחורTamika 2020-01-12 23:06
The fact is, a market can move in any direction att if perhaps.
Looking smart and elegant would not take up lots of your some
effort. Why don't you are doing it this solution?

Also visit [censored] webpage - live
chat casino261: http://Ploog.ru/index.php/component/k2/author/35624
0 #930 החופש לבחורEmilia 2020-01-13 12:45
With havin so much content do you ever run into any issues
of plagorism or copyright violation? [censored] web[censored] has a lot of unique content
I've either authored [censored]self or outsourced but it looks like a
lot of it is popping it up all over the internet without [censored] agreement.
Do you know any ways to help reduce content from being ripped off?
I'd really appreciate it.

Here is [censored] blog post - will hill live casino: https://win8.today/ace333
0 #931 Calcium removed; septicaemia, enter ophthalmoplegia recur.ocustuzuazo 2020-01-13 16:43
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Buy Amoxicillin Online Amoxicillin 500mg Capsules isg.fmay.b-2.co .il.tak.to http://mewkid.net/who-is-xandra/
0 #932 Laparoscopy monthly citalopram, allopurinol, softer vital, coming.imewatoseh 2020-01-13 22:14
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500mg Dosage For Amoxicillin 500mg unf.etkt.b-2.co .il.mtk.cs http://mewkid.net/who-is-xandra/
0 #933 Oral according giving ploughed protozoa.avyujovif 2020-01-13 22:29
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Buy Amoxicillin Amoxicillin No Prescription arx.cjii.b-2.co .il.xtb.sk http://mewkid.net/who-is-xandra/
0 #934 החופש לבחורMae 2020-01-14 07:12
Practice shape languate - look just like a man which control it is actually totally self-confident.

Individuals who desire to get them tend to goo to
varied internet vendors.

[censored] page ... ntc33.com download pc: http://dr.ess.Aleoklop.%3Ca%20href=mailto:e@www.your-hoster.de/[censored].php? a%5B%5D=%3Ca+hr ef%3Dhttps%3A%2 F%2F918kiss.pok er%2Fcasino-gam es%2F68-ntc33-n ewton-casino%3E newtown+ntc33%3 C%2Fa%3E
0 #935 החופש לבחורCarma 2020-01-14 14:37
Does the workers answer your concerns knowledgeablyy and helpfully?
The bottom line: Stzying afraid often keeps us from truly living.
Having a self esteem you are smart enough to face challenges.


Look at [censored] [censored] :: mobile with usb slot: http://www.51ofc.com/home.php?mod=space&uid=501292&do=profile&from=space
0 #936 החופש לבחורFermin 2020-01-15 09:52
It's great that you are getting thoughts from this paragraph as well as
from our dialogue made at this time.

[censored] webpage ... Live Casino Hanover: https://www.shrtnurl.com/livecasinotwitter15765
0 #937 החופש לבחורNida 2020-01-15 18:24
Hi, this weekend is fastidious in favor of me, as this occasion i am reading this fantastic [censored]rmati ve article here at [censored] residence.


[censored] page - scr888
jackpot download: https://Win8.today/918kiss-scr888
0 #938 החופש לבחורJani 2020-01-15 18:43
[censored]e wide links usually appear on every page
of your web[censored]. Has a different design and graphics thoughts.
Twittter - We may see lotss of success with
those that haave used Twktter too network the
web[censored].

[censored] homepage; ace333 download: https://scr888.group/other-games-download/2494-download-ace333
0 #939 החופש לבחורMarilynn 2020-01-15 19:51
The Parish is lacking in elevators for the handicapped due to
the age of this building. Wireless Festival - This festival comes about at Hyde Park in London, usually in 06.
I'm 100% self-taught which i'm starting to regret.[censored] web [censored]: ntc33 web[censored]: http://kangawu.com.au/forums/users/ericaaplin0/
0 #940 החופש לבחורLavonda 2020-01-15 23:24
Great article, totally what I was looking for.

Also visit [censored] web blog: scr888 new: http://crearcultura.com/libro/index.php
0 #941 Never contraindicated extra-ocular containable, 16.oivuvidulurif 2020-01-15 23:32
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500 Mg Dosage Amoxicillin 500mg Dosage pmt.zivd.b-2.co .il.gny.wu http://mewkid.net/who-is-xandra/
0 #942 Good stenosing leaflets conscious, returns single-handed start?atjziiy 2020-01-16 00:16
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin Online Amoxicillin 500 Mg yzd.isao.b-2.co .il.pcq.ut http://mewkid.net/who-is-xandra/
0 #943 החופש לבחורNoe 2020-01-16 17:06
Olive oil is a great source of oleic acid, another anti-inflammato ry
oil. Pokerhuis opened her doors for players in July 2008 and started
offer you real money cash games and many poker tournaments.
The greater you burn, the more you will forfeit.

Feel free to surf to m[censored] blog post live casino slot play: https://Ojodu.com/user/profile/1352588
0 #944 החופש לבחורChadwick 2020-01-16 22:36
Basically, it's all about meeting your feads and facing them
head-on. Practice system language - look just like a man offers control in fact it is
totally self-confident. Good knowledge can prevent through making a big big
mistake.

Visit [censored] web pzge Sic Bo Geylang: https://forum.chilkat.io/index.php?action=profile;u=59245
0 #945 החופש לבחורGeri 2020-01-17 05:26
Often it is simply your instinct that will move you into fresh new
mindset annd raise your brain. Whaat things are going to have you done differently to have helped the relationship
remain stable?

[censored] web-[censored]; sky casino blackjack: http://greenplanet.ie/index.php?action=profile;u=444909
0 #946 החופש לבחורVirgie 2020-01-17 07:59
you are in point of fact a just right webmaster.
The web [censored] loading velocity is amazing. It sort of feels that you're doing any unique
trick. Furthermore, The contents are masterwork. you have done a fantastic
job on this topic!

[censored] webpage: ace333 demo id: http://test.union-textile.ru/smf/index.php?action=profile;u=92861
0 #947 החופש לבחורJuliet 2020-01-17 09:13
They have been marketing for too much time without even knowing doing it.
Various other your wooing effective you need proper dating
relationship aid. Is it well-organized or lying everywhere we look?


Also visit [censored] webpage: molbile slot tournaments - yz88880.com: http://yz88880.com/home.php?mod=space&uid=87915&do=profile&from=space,
0 #948 החופש לבחורEdwin 2020-01-20 08:18
I do believe all of the concepts you've introduced for your post.
They're very convincing and will certainly work.
Still, the posts are very short for beginners.
Could you please extend them a little from next time?

Thank you for the post.

Here is [censored] webpage ragnarok mobile
slot item: http://arminsider.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Cbs.Torzhok.Tverlib.ru%2Fbe-careful-online-slot-machines
0 #949 החופש לבחורRosie 2020-01-21 00:21
The outcome of such research will direct you towards many good gaming [censored]s of free slot machine gamee games.
Last, but, not least we know the wide area network progressive slot.
It is just like playing aat any land bbased casinos.Stop by [censored]y web[censored] ... 918kiss random jackpot [http://fingers tylechina.com/H ome.php?mod=spa ce&uid=622434&d o=profile: http://fingerstylechina.com/home.php?mod=space&uid=622434&do=profile]
0 #950 החופש לבחורViola 2020-01-21 08:57
Thanks for sharing your thoughts. I really
appreciate your efforts and I am waiting for your further post thank you once again.

Stop by [censored] blog; live poker tournaments 2018: https://ux.nu/ArTZF
0 #951 החופש לבחורBreanna 2020-01-22 00:56
Yes, you have unknowijgly given others management of yyou if you are an approval locater.
May the Lord and our Savior Jesus Christ pour tthe love on everyone and through everyone.
Buut is it sufficient to get you product the
purchaser?

[censored] web [censored]; stones live poker youtube: http://L.U.F.E.Ngk.Uan.Gni.Ubi.xn--.U.K.3@econom.uu.ru/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2F918kiss.poker%2Fdownloads%3Entc33+login%3C%2Fa%3E
0 #952 החופש לבחורDorothy 2020-01-23 01:11
great put up, very [censored]rmati ve. I wonder why the oppo[censored] specialists of this sector don't understand this.
You must continue your writing. I am sure, you have a great readers' base already!


Feel free to surf to [censored] web blog; Justclassads.co m/user/profile/ 1214348: http://rubylab.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=justclassads.com%2Fuser%2Fprofile%2F1214348

הוסף תגובה

קוד אבטחה
רענן