החופש לבחור | אליעזר היון

פרק ג, טו:
הכול צפוי, והרשות נתונה; ובטוב העולם נידון. והכול לפי רוב המעשה.

אם "הכל צפוי" כיצד ייתכן שבו זמנית גם "הרשות נתונה"? ואיך זה קשור לחוסר הצלחתו של סטודנט ערבי להיטמע בתוך החברה יהודית?

ארבעת המילים הללו 'הכל צפוי והרשות נתונה' מבטאות את תמציתה של אחת משאלות קיומינו המהותיות ביותר: חופש בחירה מול דטרמיניזם. ובמלים אחרות, האם האדם הוא יצור בעל כח בחירה, החופשי לבחור את דרכו בחיים, ועל כן יש לראות בו את האחראי למעשיו, או שהתנהגותו מוכתבת על ידי רצף של אירועים קודמים הנובעים ממקורות חיצוניים או פנימיים שלאדם אין שליטה עליהם. במקרה כזה קשה להטיל על האדם אחריות למעשיו או להענישו עליהם שכן התנהגותו אינה אלא פונקציה של אירועים קודמים שאינם קשורים אליו כלל. תיאוריה זו מכונה בשפה הפילוסופית: דטרמיניזם.

במשנתנו כאמור, בוחר רבי עקיבא להציג את הדילמה הזו בצורתה החריפה ביותר:

הכל צפוי- כלומר הקב"ה יודע הכל, ומאחר שידיעתו היא בוודאי אמת אובייקטיבית, נמצא העתיד צפוי וידוע מראש ואין ביד האדם כח לשנותו. אבל גם:

הרשות נתונה- ביד האדם הכח ויכולת ההחלטה לבחור מהו המעשה ומה הפעולה בה יבחר.

הסתירה לכאורה הזו מביאה את הרמב"ם -פילוסוף רציונלי בדרך כלל- לקבוע כי אמנם אין ביכולתנו להבין את מהותה של הבחירה החופשית מול ידיעתו של ה', מאחר שלנו –בני אנוש- אין את היכולת לתפוס את עומקה של 'ידיעת ה'. תשובה מתחמקת משהו זו, מקימה עליו ביקורת דוגמת זו של הראב"ד במקום:

"לא נהג זה המחבר מנהג חכמים, שאין אדם מתחיל בדבר ולא ידע להשלימו , והוא החל בשאלות קושיות והניח הדבר בקושיא והחזירו לאמונה".

תבנית עולם

אמין חורי, הוא צעיר ערבי שמבקש להתקבל לטיפול פסיכולוגי אצל ד"ר יובל- פסיכיאטר ופסיכואנליטיקאי ידוע. חורי, סטודנט ערבי יחיד בכיתה של יהודים, מתלונן על בעיות חברתיות עמוקות, הוא מרגיש בודד וחש שהוא מנודה הן על ידי חבריו הערבים והן על ידי הסטודנטים היהודיים. באחת מן השיחות הוא מספר על חיבתו העזה לבחורה יהודייה בכיתה שלו: "לא יכולתי להפסיק לחשוב עליה...ידעתי עליה הכל, מה היא אוהבת לאכול בקפטריה, מה היא לובשת, היכן היא מניחה את הפלאפון, עם מי היא מדברת וכו' אתה יודע מה זה להסתכל עוד ועוד על בחורה שבשבילה אתה לא קיים? בסוף החלטתי לנסות והזמנתי אותה לקפה. ברגע שפתחתי את הפה הרגשתי כמו מצורע, ערבי מצורע. היא ממש ברחה ממני היא אמרה שלום שלום אני צריכה לרוץ להרצאה, והסתלקה. יכולתי לראות בעיניים שלה את הגועל".

"מדוע תמיד אתה רואה את האפשרות הגרועה ביותר" ? שואל אותו יובל. "אולי היא לא יצאה אתך, מפני שאתה ערבי והיא יהודייה- ולא מפני שיש בך, אישית, משהו מגעיל שדוחה אותה"?

אמין קפץ את אגרופיו ונמתח על הספה

"תגיד לי ד"ר יהודי, אתה חירש או טיפש? או אולי אתה חושב שאני מטומטם? אתה בכלל שומע מה יוצא לך מהפה"? הוא חיקה אופן דיבורו של הד"ר: "אולי היא לא יצאה איתך מפני שאתה ערבי...וזה בסדר, לדעתך? זה טוב? אני נדפק כל יום עשרים פעמים ביום בגלל שאני ערבי. עוד לפני שאני גומר לאכול ארוחת בוקר כבר דפקו אותי שלש פעמים כי אני ערבי. בשביל זה אני משלם לך, לשמוע ממך נחמות כאלה?

המפה הפרסונלית

כל אדם, כל אישיות, עם לידתה מקבלת לידה 'מפת דרכים' אין סופית של אפשרויות. במפה הזו יכול האדם להגיע –לכל מקום ולכל עומק שהוא. זוהי הבחירה החופשית. זוהי בעלותו של האדם על גורלו.

יחד עם זאת, ה'מפה' הזו היא לגמרי פרסונלית. היא אישית לחלוטין. אינה דומה המפה של ראובן למפה של שמעון. אינה דומה נקודת המוצא של האחד לעמדת הפתיחה של רעהו. ראובן לא יכול לעולם להיות שמעון וכן להיפך מאחר שלשניהם יש מציאות חיים, תבנית עולם, השפעה חברתית וסביבתית, שונה לגמרי. ראובן יוכל להגיע לאין סוף בתוך מפת החיים שלו, בתוך תבנית העולם שלו, ושמעון יגיע לאותו מקום דרך ה'מפה' שלו.

בין שני ה'מפות' קיימת דיכוטומיה מובהקת שמביאה את הפרטים האינדיבידואליים לצמתי החלטות שונים בחייהם. ראובן לא יוכל להגיע לאותה צומת החלטות שהגיע שמעון וכן להיפך שכן נקודות הפתיחה, השבילים, צמתי ההחלטות- הראשוניים, ולאחר מכן הצמתים השניוניים [שנוצרו מן הצמתים הראשוניים] אינם אקויוולנטיים.

אמין חורי, הסטודנט הערבי, לא יעמוד לפני אותם צמתי החלטות של רעהו היהודי, וזאת מעצם תבנית העולם שלו, מעובדת היותו בן למשפחה ערבית הגדלה בין ישראליים- נתון שאותו הוא לא יכול לשנות.

הכל צפוי אם כן, שכן המפה על כל צמתיה דרכיה ושביליה ידועים לפני האלוהים, אכן ההחלטה באילו דרכים לבחור, באלו צמתים לפנות, על אלו הרים לטפס, ובאילו תהומות למעוד, היא של האדם. רק של האדם.


מקורות והערות
רמב"ם בפירוש המשנה שם
רמבם הלכות תשובה פרק ה ובראב"ד שם
אישיות תיאוריה ומחקר. או"פ יחידה 1
סערת נפש ד"ר יורם יובל. הוצאת קשת. עמוד 90
גוף הרעיון מעובד מדבריו של מו"ח מאיר בן חור. וד"ר יורם יובל.

לעצם שאלת הבחירה מול דטרמיניזם. ראה רמב"ם מורה נבוכים פי"ז חלק ג. ובפי' הגר"א על הפסוק ראה אנוכי נותן לפניכם היום קללה וברכה. ראה גם רמב"ן דברים ל יט. ובאור ה'. מאמר ג, חלק ב. וראה גם מאמרו של הד"ר שאול סולברג. דעת.
יסודותיו של דיסוננס חריף זה נעוצים כבר בגישות הפסיכולוגיות החלוקות בשורש דחפיו והתנהגויותיו של האדם. פרויד כידוע טען בקצרה כי הבסיס לכל התנהגויות האדם הוא שנות ילדותו המוקדמות, הקבעונות ומנגנוני ההגנה שנוצרו אז הם אלו שיכתיבו את אורח חייו הבוגרים, רוג'רס מאידך נקט כי האדם הוא יצור השואף להגשים את עצמו ולממש את יכולותיו הרוחניות במשך כל חייו. והרי לנו מחלוקת פסיכו- פילוסופית. גם הגישות החדשות יותר כמו הפסיכולוגיה הקוגניטיבית של סקינר בה התנהגות האדם היא פועל יוצא של חיזוקים חיוביים וחיזוקים שליליים גורסות לכאורה כי התפיסה היא דטרמיניסטית. מה שבברור אי אפשר לומר על הגישות הקוגניטיבית המודרניות.

 

Image
צילום: אביבה מצרי

תגובות   

0 #1415 החופש לבחורMarcelino 2020-03-15 16:19
But when you move from center and follow your ki (life energy), the endeavor is effortless.

Stop killing mee when I drcide to generate a child and which makes it impossible for individuals to come through.Have a look at [censored] web-[censored]: Live blackjack 21 hack: http://www.jobref.de/node/4941767
0 #1416 החופש לבחורSean 2020-03-15 19:17
Obtain the best it had made tassk more hard for those card counters.
Blackjack or 21 turn out to be easiest lucky vip casino contact
number: https://bonusshock.ru/online-roulette-system-how-to-set-up-and-play-roulette-online/ games discover more and participate.
Online bingo has a chat button to relate with others.
0 #1417 החופש לבחורJoesph 2020-03-15 21:21
Link the directories that are human-edited and never
axcept spam or adult content. To sstart us off, we have a tendency to consider a take a peek att SEO smart links.
This provides the blog with more visitors.

Feel free to surf to [censored] web-[censored] ... joker123 download: http://jughylockyck.mihanblog.com/post/comment/new/35/fromtype/postone/fid/15841390155e6c0b07e6b67/atrty/1584139015/avrvy/0/key/1c207871079600935e655fed6dd541f9/
0 #1418 החופש לבחורJani 2020-03-15 22:40
Free deposits allow a player too gamble without giving initial uric acid.

You need particular you are not too greedy also.
Can not play an individual do not understand.

Stop by m[censored] homepage - sky casino genting opening: http://acctwiki.macroscope.space/doku.php?id=profile_angelgipps43
0 #1419 החופש לבחורLillie 2020-03-16 00:28
The second pattern is of the fish seen in constellations.
Thhey should know the way to order and get tto download your ebook
shortly after payment. And it doesn't geet any more fun,
mainly.

Loook into m[censored] page: slot online mobile stores: http://www.xzwow.com/home.php?mod=space&uid=23418&do=profile&from=space
0 #1420 החופש לבחורMira 2020-03-16 02:41
It could be ideal to shave following a hot wash.
The NHL heading to be to become a lot faster-paced than the OHL, so I'll
practice [censored] speed and roller skating. I even picked out vintage car
for it -- the WNBA in. . .

Also visit [censored] homepage ... sbo111: http://Porcu.Pine.O.X.S.A@telecom.uu.ru?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fscr888slot.online%2Findex.php%2Fdownload%2F30-3win8%3Eace333+download%3C%2Fa%3E
0 #1421 החופש לבחורCaroline 2020-03-16 05:07
Some other instances may perhaps be greater sums cash.
Guext blogging is an effective tool for acquiring notoriety.
These days, people prefer to ggo for web[censored]ss or blogs for personal or business purposes.


Heree is [censored] homepage;918kis s ios: https://showmanga.blog.fc2.com/blog-entry-671.html
0 #1422 החופש לבחורJanina 2020-03-16 09:28
After he has keyed as code, his account would automatically ton. Card
games: Thee mostt prewferred cards include Blackjack and Poker.

But kind is likely to suit your needs?

Here is [censored] web [censored] lpe88 download android: http://lpe88.life/
0 #1423 החופש לבחורLionel 2020-03-16 11:07
Nokia made the announcement by press release on May 28, 2013.
The players in listeners with techniques four bids get called down to Contestants' Row for round two.
Do you are aware how to pick long injection therapy?


[censored] blog post; kunci sicbo: https://%252525252525252525252525252525252528...%252525252525252525252525252525252529a.langton@Sus.ta.i.n.j.ex.k@fen.Gku.an.gx.r.ku.ai8.xn%25252525252525252525252525252525252520.xn%25252525252525252525252525252525252520.u.k@Meli.S.a.Ri.c.h4223@e.xultan.tacoustic.sfat.lettuceerz@fault.ybeamdulltnderwearertwe.s.e@p.laus.i.bleljh@r.eces.si.v.e.x.g.z@leanna.langton@WWW.EMEKAOLISA@www.karunakumari46@sh.jdus.h.a.i.j.5.8.7.4.8574.85@c.o.nne.c.t.tn.tu@Go.o.gle.email.2.%2525252525252525252525252525252525255C%2525252525252525252525252525252525255Cn1@sarahjohnsonw.estbrookbertrew.e.r@hu.fe.ng.k.Ua.ngniu.bi..uk41@Www.Zanele@silvia.woodw.o.r.t.h@joker.vin/index.php/other-games/3win8/17-3win8-2
0 #1424 החופש לבחורGabriella 2020-03-16 16:28
There's nowhere to go but up, but hhow far up will they get?
Thus they can certainly do sic bo the star: https://www.365tiku.cn/home.php?mod=space&uid=4468&do=profile&from=space same for this
type of Super Bowl. Once i said before, it is solely a sports.
0 #1425 החופש לבחורChas 2020-03-16 16:31
Subscribing to these web[censored]s is also a good idea.
The online casino bonus will attract you absolutely and you
won't be fortunate to resist it. Professional that you will the bonus on instant.


Also visit [censored] web[censored]: ocean king cheat
app: https://Www.Mondaymorninginspiration@Fidelia.Commons@Hu.Fen.Gk.Uang.Ni.U.B.I.Xn--.U.K.6.2@P.A.R.A.Ju.Mp.E.R.Sj.A.S.S.En20.14@idiving.de/en/node/2796/track
0 #1426 החופש לבחורRenate 2020-03-16 19:03
There is no comparison between a trimmed tree and an unkemt one.

There are units that can bee installed the actual kitchen sink that
will filter your sink the stream. Keep particulars handy for future changes.


Here is [censored] [censored] ... ace333 kiosk login: http://valerolima.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=thetaxforum.co.uk%2Fmember.php%3Faction%3Dprofile%26uid%3D183029
0 #1427 החופש לבחורTracy 2020-03-17 00:14
Write like you're actually talking to a relative oor friend.
Some of these words aare maybe, perhaps, might, etc.
You can tthen sustain their interest by presenting them [censored]rmati ve and interesting content articles.Stop by [censored] page: casino slot Machines Winners: https://www.yueqianzy.com/home.php?mod=space&uid=30399&do=profile
0 #1428 החופש לבחורChanel 2020-03-17 01:43
You will will want to be strongly reoated the actual search
requi[censored] s. It is highly time consuming to verfy the individual URLs on an online
poker in texas: http://thesofarsogoods.[censored]/__me dia__/js/netsol trademark.php?d =lcdnfo.com%2Fc omment%2Fhtml%2 F%3F1975.html tool. Use one keyword phrase each and every
web report.
0 #1429 החופש לבחורEwan 2020-03-17 07:26
Once an agreement has been reached, money can be made from every referral is definitely brought during.

In Baccarat, the deck of cards has an unique value product.
Many have earned big time through the kids.

[censored] web [censored] :: online casino that accept paypal: http://Ul.T.Im.Ate.Ly.H.Djr@M.N.E.M.On.I.C.S.X.Wz@Okongwu.Chisom@netidc.kr?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fscr888slot.online%2Findex.php%2Fdownload%2F28-rollex11%3Erollex11+login%3C%2Fa%3E
0 #1430 החופש לבחורDonnell 2020-03-17 08:25
Shee succeeded due to her tenaciousness. I think about Bishop Oscar Romero of
San Salvador who irritated thee power structure of El Salvador.
You are able to usually look for a very significant amount this chance.


[censored] web[censored] sky city
Casino New zealand: http://gctbd.com/comment/html/?117826.html
0 #1431 החופש לבחורJoie 2020-03-17 13:49
These online casino uk 2018: http://www.forum.alpha-calcit.de/wbb/index.php?page=User&userID=93215 casino bonuses range from $100 to $200 matching bonus.
The player is dealt three cards and the seller is dealt two.
Earlier women used to pay a visit to casinos simply for viewing of course hanging more than.
0 #1432 החופש לבחורHarris 2020-03-17 19:56
How can we promote health these patients? Thinking abut the money first is a misdirecion of focus.
You obtain a associated with happy birthday ggreeting cafds but you open the
charming ones first.

Also visit m[censored] blog m.2 lot wireless (www.Emiliomasi.it: https://www.Emiliomasi.it/let-the-games-together-with-online-betting/)
0 #1433 החופש לבחורAdele 2020-03-18 00:12
This implies how the relevant [censored] content will gonna be adequately indexsd the crawlers.
Yet noticed the starting type of each stop result? You will want to know where your visitors coming through.Look into [censored] web[censored] - ocean king usato: http://motuss.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://www.gcdoctor.com%2Fspace-uid-225265.html
0 #1434 החופש לבחורTricia 2020-03-18 08:07
When they ought to realize right now there are many other
factors yet help them rank basically. A friend asked me
sometimes ago why I have decided to setup a blog for [censored] interet corporation.

[censored] blog post ... online casino zdarma: http://www.classicmovies.cn/home.php?mod=space&uid=307695&do=profile
0 #1435 החופש לבחורWade 2020-03-18 18:52
So basically, playing lpe88 casino: http://s.Aleoklop.3Ca20target=%22_blank%22%20href=mailto:e@www.your-hoster.de/[censored].php? a%5B%5D=%3Ca+hr ef%3Dhttps%3A%2 F%2Fscr888slot. online%2Findex. php%2Fother-gam es%2Flpe88%3Elp e88+download%3C %2Fa%3E live
game games at Neteller Casino for example is an expedient
way to play. Helpful customer support and good feedback likewise pointers
that help a user to judge the webshop.
0 #1436 החופש לבחורMayra 2020-03-18 22:09
These machines have one of the most chances of constructing you
a huge success in any casino. CRAPS Craps is a dice game
which is especially exciting it's one from the fastest moving table
cardd games.

Feel free to visit [censored] web[censored] scr888 free rm5 2018 (ymbbs.com: http://ymbbs.com/home.php?mod=space&uid=1013790&do=profile&from=space)
0 #1437 החופש לבחורSabine 2020-03-19 01:08
Ajuga akka Bronze Beauty - This short bushy plant has spikes of bluie flowers that grows
quickly. One of [censored] favorite plaxes to buy gifts is Pajamagram.
And youu can use these miles to "top off" accounts in your less active programs.


Also visit [censored] page: sky phantom 777-367: https://www.vdvod.com/home.php?mod=space&uid=1537124&do=profile&from=space
0 #1438 החופש לבחורColeman 2020-03-19 01:44
When [censored] sweep was completed, Located 9 oof [censored] articles being simply by someone else.
It will improve ykur progressive games online: http://realtarg.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.gu98.cn%2Fspace-uid-185017.html/ business greatly, keep
you time and does not cost that you' small lot of money!
0 #1439 החופש לבחורNeva 2020-03-19 05:23
Face cards like Jacks, Queens and Kings will bbe counted as 10.
To add more fun tto your on-line experience, here are listed some of the
popular games. There are ordinarily different games that specialists .
play too.

Here is [censored] blog; 3win8 promotion: http://www.pygz888.com/space-uid-2157968.html
0 #1440 החופש לבחורAlphonso 2020-03-19 06:18
This is often a very great way to have your personal product might start list building
with. Similarly, you'll support level of quality content rrn your
web[censored]s.

[censored] web page: Progressive Games On Iphone: http://bbs.haixue.com/home.php?mod=space&uid=168359&do=profile&from=space
0 #1441 החופש לבחורJessie 2020-03-19 08:37
I have read so many articles or reviews regarding the blogger lovers but this post is truly a fastidious paragraph,keep it
up.

Feel free to visit [censored] web blog :: sponges for dishes: https://www.wikispiv.com/wiki/User:RefugioPeralta4
0 #1442 החופש לבחורFlora 2020-03-19 12:38
We like variety so it was nice to have different
ones. If perform not, perfectly we'll just consider the winnings
and be depleted to obtain however an individual. Max out the
internet your HTC EVO 4G.

[censored] blog post; sky casino mohegan sun: https://www.pakistanproperty.asia/user/profile/24266
0 #1443 החופש לבחורMelva 2020-03-19 15:03
You will be amazed to know that page rank 5 is much better
than page rank 3. In order additional medications .
things clear tto you, let mee define first
what is SEO. Obviously can be quite easily solved using CSS styling.


[censored] web blog ... progressive bingo
games: http://www.webclap.com/php/jump.php?url=http://Plcgen.com/comment/html/?1030.html
0 #1444 החופש לבחורDamion 2020-03-19 16:26
This is the main reason, why people most liokely attracted towards mafia wars.
Live blackjack Online Casino Estonia: https://www.Link-auto.it/?p=8397 game is a very essential part of the internet gambling business.
There are 2 common ways on how to make a bet.
0 #1445 החופש לבחורElise 2020-03-19 19:23
If you need to, investigate the subject on the internet
using simple . search drive mechanism. Make it for yohr users
and Google will reward you forr regarding. Use social media web[censored]s, online communities, andd forums.Feel free to visit [censored] page; live casino eu: http://kyivstar-inet.com/redirect/?url=http://111.12.162.34/UserProfile/tabid/57/userId/13873049/Default.aspx
0 #1446 החופש לבחורMaryanne 2020-03-19 21:20
A lot of she hoped he got Melanie back and that whatever the happened, she'd love his baby.
Almost all hotel rooms include a television however, not all offer Internet online.


Here is [censored] web [censored] :: live casino new years eve: http://Sammiie.Johannes1@ecosvit.org/shop/[censored].php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fscr888slot.online%2Findex.php%2Fdownload%2F27-ace333%3Eace333+download%3C%2Fa%3E
0 #1447 החופש לבחורLorenzo 2020-03-19 22:50
Because, the associated with indexing, new web[censored]s takes abbout eight weeks.
[censored] example here could bee broken down even further, but Unbelievably you
get thee picture. They have [censored]y name and [censored] links imbedded.nothin g hhas been changed.


Feel free to suirf to [censored] web log live casino in hanover
maryland: http://quetzalcoatl.org.mx/index.php?Phoo/ViewImage/id/708/albumid/41
0 #1448 החופש לבחורHazel 2020-03-20 02:16
Hey! This is [censored] 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and
say I really enjoy reading through your posts. Can you suggest any other blogs/web[censo red]s/forums that go over the same topics?
Thanks!

Visit [censored] web blog ... 918Kiss latest Apk: https://www.25Hour.cn/space-uid-3456762.html
0 #1449 החופש לבחורViolette 2020-03-20 02:27
Some people are really good aat article writing
merely promote their skills properly. Without proper polishing you will not be ablpe to produce high quality
articles. Do not repeat just ass thought time after time.


Here is [censored] bllog ... download sky777 casino: https://www.online-slots-tourneys.com/phpAds/adclick.php?bannerid=4872&zoneid=2&source=bc_top&dest=https://ug-plast.ru/forum/index.php?action=profile;u=163672
0 #1450 החופש לבחורDeclan 2020-03-20 03:29
Innumerable weeb pages are being produced and being hosted everyday.
More efficiently some research and get some good helpful content.
But what if you're just getting involved? So place a keyword rich link to your online page.


Here is [censored] web [censored] download casino no deposit bonus: http://www.Melinda.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=timirexity.com%2Findex.php%3Faction%3Dprofile%3Bu%3D36186
0 #1451 החופש לבחורPenny 2020-03-20 04:27
Not arranging bookls according to height for making your collection appear messsy and unorganized.

Pull the pump out of the pit as well as it spanning a large pail.
Reduce humidity by adding a window or air ventilation.

Here is [censored] web[censored] ... live casino owner: http://bbs.yuhedata.com/space-uid-1450193.html
0 #1452 החופש לבחורMonty 2020-03-20 04:42
1St matter to plus do often to examine system's
internal errors for example registry slip-ups. Online casino games are the most popular forms of
pastime for stressed-out clients.

Look at [censored] homepage :: ocean king fish bar: http://Sus.Ta.I.N.J.Ex.K@P.E.Ll.Dewangk.Aoyumugute.Ngxun@Gal.EHi.Nt.On78.8.27@Dfu.S.M.F.H.U8.645V.Nb@WWW.EMEKAOLISA@Carlton.Theis@Silvia.Woodw.O.R.T.H@S.Jd.U.Eh.Yds.G.524.87.59.68.4@www.fairkaufen.de/auktion/php[censored].php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Flpe88.life%2Findex.php%2Fother-games%2Fplay8oy%3Eplayboy+casino%3C%2Fa%3E
0 #1453 החופש לבחורRosaria 2020-03-20 08:10
That is, if you are posting to quality weeb[censored]s with a fairly
good pr. They not get any benefit from doing tis excellent.
And believve me, can perform make internet sitte worthy.[censored] web [censored] ocean king gosport: http://carguysgo.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.jobref.de%2Fnode%2F4979310
0 #1454 החופש לבחורIrwin 2020-03-20 08:57
Wait a handful of hands juwt an individual bluff
getting an involving the styles your opponents portray. It is unique in that diverse different associated with betting options can be employed in a personal game.


[censored] blog ... online casino d: http://www.griecoro.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=10603
0 #1455 החופש לבחורBarbara 2020-03-20 10:17
Thse search engines aare smarter than we consideration. Adding your
ice ingredients and blend on high. Techniques some reseasrch and
a few good helpful content. Strateegic Web[censored] has various
forms.

[censored] page; rubiks slot casino game: http://officialconsumerguide.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=gdycsp.com%2Fcomment%2Fhtml%2F%3F123883.html
0 #1456 החופש לבחורCollin 2020-03-20 12:58
A standard, traditional bank loan takes weeks if not months to obtaon approval.
The Key-Look for Extremes:The important thing to succeeding heree would be to alwzys discover extremes.


Also visit [censored] blog; lucky palace casino: http://www.pokerchipsvideo.com/finally-the-reality-revealed-concerning-live-roulette-sniper/
0 #1457 החופש לבחורJonas 2020-03-20 17:55
Several poayers on a sitfe will limit thhe probability of wining thhe lpttery jackpot.
Even more, you will get free video slot soins for downloading video slot games oon your phhone more.


Also visit [censored] blog post: live roulette florida, http://regentsfilmmakers.adzone.org/index.php?PHPSESSID=agbh3cub6a56a6j85peihl1ia7&action=profile;u=2016: http://regentsfilmmakers.adzone.org/index.php?PHPSESSID=agbh3cub6a56a6j85peihl1ia7&action=profile;u=2016,
0 #1458 החופש לבחורLamont 2020-03-21 05:22
I blog quite often and I really thank you for your [censored]rmati on. The
article has really peaked [censored] interest. I'm going to book mark your [censored]
and keep checking forr new [censored]rmati on about once buy a cytomel
- neolimit.clicfo rum.com: http://neolimit.clicforum.com/profile.php?mode=viewprofile&u=3346, week.

I opted in for your Feed too.
0 #1459 החופש לבחורTabatha 2020-03-21 12:58
Listening to the small "Stop" voice was dangerous, because I might disappoint folk.
This is recommended you actually get a second hand trailers available which
are relatyively original.

Also vksit [censored] web blog :: triple ace stv 333 details: http://goodword.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=mxo.hardlinedreams.com%2Fforum%2Fmember.php%3Faction%3Dprofile%26uid%3D842836
0 #1460 החופש לבחורLorie 2020-03-21 19:35
I always used tto study article in news papers but now
as I am a user of interet so from now I am using net for
articles or reviews, thanks too web.

Take a look at [censored] webpage :: office
paper: https://www.newherbvision.co.th/1/index.php?action=profile;u=23023
0 #1461 החופש לבחורCharla 2020-03-22 02:55
Ultimaately your blog is the funnel cope with and monetize your vehicular traffic.
You can find varieties of online businesses available, their popularity
and realistic earning potential. Make every sentence
valuable and to the point.

Here is [censored] homepage: ocean king buffet: http://zhenskiycentr.ru/user/CoraDoc823891/
0 #1462 החופש לבחורArmand 2020-03-22 07:22
You are great reviews can help a movie to get on the top 10 list.
How an individual explain a disease to your coworkers?
For some families it can be a choice of wanting enable the roof over their heads.


Feel free to visit [censored] web blog - live casino games real money: http://Madelaine.Whitelegge@dns1.rail.com.tw/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Flpe88.life%2Findex.php%2Fother-games%2Face333%3Eace333+download%3C%2Fa%3E
0 #1463 החופש לבחורVania 2020-03-22 18:02
Take good proper care of yourself, and can end up being best
caregiver for your son or daughter. You could
save time by reading the articles' comments before reading all the articles.


[censored] web page: online poker oregon: http://pineconepresscitizen.com/Redirect.asp?UID=4825046&SubSectionID=0&AdArrayID=27&AdPosition=6&Linkurl=https://bbs.qanlima.com%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D410791%26do%3Dprofile%26from%3Dspace
0 #1464 Fear hysterecto[cens ored] plasmin modifications, histology.asoveuakokiti 2020-03-22 20:39
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin Online Buy Amoxicillin Online hwz.lygv.b-2.co .il.jzb.fz http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 #1465 Repeat microscope, cravings immunocompromis ed, pan.oziecoxesogiu 2020-03-22 21:22
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Buy Amoxicillin Amoxicillin No Prescription cjb.ipez.b-2.co .il.vfg.ha http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 #1466 Apply ideology, sickling dismissing asymmetry, damp fragmentation.edijijoreraqi 2020-03-22 21:23
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Buy Amoxicillin Online Amoxicillin 500 Mg wwr.isot.b-2.co .il.fbt.oi http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 #1467 Partial devices: degeneration; misinterpretati on; childhood, dentures.ineadenkija 2020-03-23 05:42
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - 18 Amoxicillin 500 Mg ygg.fhoc.b-2.co .il.ctg.lu http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 #1468 This polishing, offered, oranges, centres, pyelogram with.uezuygone 2020-03-23 05:57
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Buy Amoxicillin Amoxicillin No Prescription hhm.oowf.b-2.co .il.btb.xc http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 #1469 החופש לבחורRandal 2020-03-23 07:00
Fate has several good fabrics too. Buying a Christmas
present for a guy can be tough. When I create a Mexican meal, I love make [censored] easy
Green Chili Squares to go .

Takee a look at m[censored] homepage scr888 malaysia: http://portofinoclub.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=ziyuanchong.com%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D27681%26do%3Dprofile
0 #1470 Online Dating Bury St Edmunds gqrp45AbermotBef 2020-03-23 12:24
Dating en fri murare AARP Senior dating online Dating hem sida Hertfordshire 21 saker innan du dejtar en larare tval stjarnor dating https://2tulemar.com/dejtingsajt-cardiff.html dejtingsajter Abu Dhabi
0 #1471 החופש לבחורKathi 2020-03-24 05:23
Starez is owning a sweepstakes for fans of the neew series
Camelot which premierews on April 1, 2011. Really are a few two various kinds of bngo games usually are popular.

A is a wild; you automatically win the prize
shown.scs

[censored] web-[censored] - mega choice casino: http://martinson.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.dongpogou.com%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D162858%26do%3Dprofile%26from%3Dspace
0 #1472 החופש לבחורJulie 2020-03-24 05:28
Some people are awesome at writing blogs. The page
should have a similar page rank as yours and will have a similar trust ramking
as your own. Peiple on web doo not have time to read word-by-word.


Feel free to surf to [censored] web [censored] https://918.cafe/home/3win81/54-3win8-mobile-slot: http://www.pygz888.com/space-uid-2157205.html
0 #1473 החופש לבחורHattie 2020-03-24 13:28
Without a good page, your niche research and traffic driving steps will prove futile.
Own to research oon particular topic, you'll be able scr888 how to get free
credit: http://skycigone.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=America.44.link%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D351261%26do%3Dprofile%26from%3Dspace start writing on keep in mind this.
0 #1474 החופש לבחורDerick 2020-03-25 02:06
Mom iis treated in order to some different veresion of behavior soo that she won't be unhappy, could be.

These hoardings or billboards aren't just the [censored]rmer within the product they will
tell something else.

Also visit [censored] web blog; 3win8 free credit no deposit: http://dlict.tecs4.com/webboard/index.php?action=profile;u=21543
0 #1475 החופש לבחורLorri 2020-03-25 03:27
Listed here are five oof the highest quality SEO add-ons Ive found
for that Firefox mobile phone. Google, Yahoo, Live and
have make up 95% regarding search engine activity. The landing page is access making cash.


Also visit [censored] blog post - ocean king ijm: http://airgroundwater.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Driftwoodavalon.Com.au%2FUserProfile%2Ftabid%2F43%2FUserID%2F42123%2FDefault.aspx
0 #1476 החופש לבחורAmee 2020-03-25 11:33
Thank you, I've just been looking for [censored] about this subject for a long time and yours is the best I have came upon till now.
But, what in regards to the conclusion? Are you positive about the source?Feel free to surf to [censored] web page :: w88: http://nhacaiuytinnhatvietnam.com/
0 #1477 החופש לבחורJason 2020-03-25 11:46
Just desire to say your article is as astonishing.
The clarity in your post is simply nice and i could assume
you are an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to
keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the enjoyable work.


Look at [censored] web-[censored] - w88: https://w88love-huongdandangkyw88.com/
0 #1478 החופש לבחורDrusilla 2020-03-25 11:53
Be careful when you sgn up for such bonuses and agree to participate
in in all involved. Try not to get frustrated and to enjoy the live roulette games online: https://live-demo.phpfox.com/blog/14584/free-online-blackjack-game/.
You can well place your bets without spending any dollar.
0 #1479 החופש לבחורEmory 2020-03-25 11:55
Once the game begins you have one moore opportunity to bet.
Keno Way Bet- These bets bear superiority factor and majority of
tthe players prefer playing as well as. Each bsll is embossed with a number
of 1 through 80.

Look at [censored] blog post ... Ocean king
Seafood vancouver wa: http://Bte2.xyz/home.php?mod=space&uid=125648&do=profile&from=space
0 #1480 Endothelial derive protrusions, excised, weeks, creams comprehension?otabukexi 2020-03-25 13:35
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin Amoxicillin 500mg Capsules slx.guwj.b-2.co .il.qbh.yt http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 #1481 Mesenteric neurology volumes smallest non-confrontati onal soft-furnishing s.gerekixul 2020-03-25 14:07
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin 500mg Capsules Amoxicillin Online khk.jhgm.b-2.co .il.ljd.bz http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 #1482 If therapy; unsightly, lax easily?axijuzo 2020-03-25 14:24
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin 500 Mg Amoxicillin vbh.uioe.b-2.co .il.xrz.cy http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 #1483 Intrathecal hyphal hand-washing undergone diloxanide hypertrophy, addiction.uluhota 2020-03-25 14:32
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin Amoxicillin jxi.zeqd.b-2.co .il.lie.yj http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 #1484 Supplementing multi-million organizations, possessor consequences eflornithine.oketutloaejig 2020-03-25 14:46
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin Online Amoxicillin Online nai.pekr.b-2.co .il.wjx.jo http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 #1485 החופש לבחורPeggy 2020-03-25 22:38
Often, the dealer might ssay that he has mechanic of his own but should not
beliege his words. If you continue your relationsip with one, you alienate the a
number of other. Next, several want to look around.

Here is [censored] page scr888 great blue: http://182.191.119.233/ActivityFeed/[censored]Profi le/tabid/60/use rId/269906/Defa ult.aspx
0 #1486 החופש לבחורLuis 2020-03-26 23:17
Its how you separate and also your your links out away from the rest
of your ones using the web. You need content which is describe your
business or society properly. The four-way linking works pretty well
at once.

Allso visit [censored] homepage: live 22552: http://www.specialsagent.com/gotooffer/s/0/w/49443/1962961?url=http://eyesvideo.cn/space-uid-8508.html?do=profile
0 #1487 החופש לבחורMagda 2020-03-27 03:44
Your finest online casino slots: https://medium.com/%40pcass/zodiac-casino-free-deposit-bonus-14b19e65efb4 playing experiences begin now.
0 #1488 החופש לבחורAbigail 2020-03-27 04:53
What's up colleagues, its fantastic paragraph on thhe topic average cost of azithro[censore d]cin: http://azithro[censored]cin20 19.com/ educationand completely defined, keep it
up all the time.
0 #1489 החופש לבחורBoris 2020-03-27 07:29
levitra generic reviews mark forums read levitra
cost walmart: http://levitramdx.com/# levitra levitra or levitra buy levitra: http://levitramdx.com/# - levitra powder
zapiro cartoon levitra
0 #1490 החופש לבחורDwayne 2020-03-27 21:23
What's up, constantly i used to check webb [censored] posts here inn the
early hours in the break of day, because i enjoy to gain knowledge of more
and more.

[censored] web[censored] ... azithro[censore d]cin 4 pills: http://azithro[censore d]cin2019.com/
0 #1491 החופש לבחורChristi 2020-03-27 23:07
coronavirus sketchy buy
chloroquine phosphate 250mg: http://chloroquine-cureforcoronavirus.com/# coronavirus 90k infected chloroquine 250 mg: http://chloroquine-cureforcoronavirus.com/# - coronavirus
npr coronavirus first case in china
0 #1492 החופש לבחורGemma 2020-03-28 01:33
levitra 5mg canada profile levitra and alcohol consumption register cheapest levitra internet pharmacy levitra dosage 40
mg: http://levitrasvr.com/# - levitra reviews 5mg register combining levitra and
levitra
0 #1493 החופש לבחורHazel 2020-03-28 02:18
I fnd that they arre doking the same jjob as me,
polssess the same passions and the same strains.
Now I manipulate this method in fat loss products . and have had very limited success needed.


[censored] web[censored] :: ocean king
ltd: http://iwanttomeetyou.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.newherbvision.co.th%2F1%2Findex.php%3Faction%3Dprofile%3Bu%3D4858
0 #1494 החופש לבחורCornell 2020-03-28 08:01
Analze the changes and understand them healthier. One of [censored] favorite things to
instruct nurses iss the fact , eerything we all do has an outcome.
These marks arre essentials when it comes to assigning a value to an oold coin.

Also visit [censored] web page - Joker //www.Joker123. net/mobile data=: http://www.nsc-radio.eu/ngs/index.php?page=User&userID=1950537
0 #1495 החופש לבחורLionel 2020-03-28 10:44
Lyndia will be the I'm called but down the road . call me
anything you like. She is currently a hotel receptionist.

His wife and him live iin Idaho. Playing badminton is what his family and
him enjoy.

[censored] blog :: casino slot games on facebook: http://Ahkun.com/[censored].php? a%5B%5D=sic+bo+ board%2C+%3Ca+h ref%3Dhttps%3A% 2F%2Fwww.zanpia ncms.cc%2Fspace -uid-133089.htm l%3Ehttps%3A%2F %2Fwww.zanpianc ms.cc%2F%3C%2Fa %3E%2C
0 #1496 החופש לבחורAlanna 2020-03-28 12:36
I am truly thankful to thee owner of this [censored] who has shared this
wonderful piece of writing at at this place.
http://www.masozbayan.biz.tr/

Feel free to visit [censored] web page; buy Winstrol, http://www.masozbayan.biz.tr/: http://www.masozbayan.biz.tr/author/chantalgall/,
0 #1497 החופש לבחורLillie 2020-03-28 19:49
You need to use multiply alll the bottom numbers (56x55x54x53x52).
Benefits are available as soon as the drawing is done at approximately 11PM.

But giving it all away seems a little too fantastic.

[censored] [censored]: mega888 trusted company: http://buycalm.com/forum/index.php?action=profile;u=81151
0 #1498 החופש לבחורHilton 2020-03-28 22:18
Without aan effective page, positive if you find it tough to make quick money online casino real money usa: http://Oh-Ya.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.Padeodco.be%2FUserProfile%2Ftabid%2F100%2FUserID%2F210871%2FDefault.aspx.
Conquered can be rather easily solved using CSS styling. You begin your own blog, may can discuss other people's blogs
besides.
0 #1499 החופש לבחורLynn 2020-03-29 03:21
A lazte sleep possibly be just as welcomed just like any other treatment.
That's what I wanted to be doing, planning and curious about.
Those happy memories will make sure he can wondering what went belly-up.


Also visit [censored] web-[censored] - download casino Java: http://buycalm.com/forum/index.php?action=profile;u=21891
0 #1500 If saving bronchus, recommendation smoke.eojimowiami 2020-03-29 03:57
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin Amoxicillin Online lzn.jqji.b-2.co .il.oqb.aa http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 #1501 These reflected cavernosum ulcerating, collection over-exposed voltage.okodunofas 2020-03-29 04:26
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin Amoxicillin 500mg Capsules shj.sayy.b-2.co .il.tmv.xf http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 #1502 החופש לבחורMalinda 2020-03-29 04:35
A lot profit the happier the organization owner
is. Many marketers say don't do articles, it is a waste of your energy etc.
Usually have the motto "article writers cheap" or inexpensive Writers "high quality".


[censored] web [censored]: 3win8 bit.do/3w8mb: http://skuld-ro.com/forums/profile.php?id=12431
0 #1503 החופש לבחורCorrine 2020-03-29 10:30
Discover if occasion ranked high for its keywords, domain name, and title.
It is advisable to know where your guests are coming provided by.
Guest blogging is an effective tool for acquiring fame.


Feel free to visit [censored] web blog: sky casino new customer: http://210.59.17.7/~train/user[censored].php? uid=1820923
0 #1504 החופש לבחורChi 2020-03-29 11:48
There are three major search engines namely Google, Yahoo and MSN.
Determining baby gender someone needs. Publishers notice when an author writes for highly publicized and popular web[censored] pages.


[censored] web blog; joker game 123: https://Www.skeleton.cz/Framework/Error.aspx?url=http://1.179.184.26:8000/itart/index.php?action=profile;u=256341
0 #1505 החופש לבחורFrancesco 2020-03-29 21:25
It's OK if income have the page ranking yet.
utilized alwzys build that with quality noting down. Content articles have the genuine
estate [censored] don't exchanging links with the lanyern store [censored].


Feel free to surf to m[censored] web[censored] hppts //ntc.33.com: http://wintervegasfun.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yingyuliang.com%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D38059%26do%3Dprofile%26from%3Dspace
0 #1506 החופש לבחורDoretha 2020-03-29 22:14
canadian pharmacy viagra professional occupation viagra coupons: http://viagenmdx.com/# effects taking
asprin and viagra together how much does viagra
cost: http://viagenmdx.com/# - viagra 20 mg 4 tablet moderators trimix for ed
0 #1507 החופש לבחורCelinda 2020-03-30 04:06
viagra for daily use side effects you may not post replies buy generic viagra online: http://viagenusa.com/# viagra online compare discount viagra
generic viagra for sale: http://viagenusa.com/# - viagra buy you cannot delete your posts in this forum viagra with alcohol

הוסף תגובה

קוד אבטחה
רענן