מצא "חופשי חודשי" והשתמש בו | משפטי התורה

השבוע נביא שאלה מעניינת מתוך הספר משפטי התורה (סימן לא):

אדם מצא ארנק שהיו בו סימנים מובהקים. בתוך הארנק היה כרטיס נסיעות "חופשי חודשי".

המוצא "הכריז" על מציאתו כדין, אולם בינתיים התיר לעצמו להשתמש בכרטיס הנסיעות עד שימצא את המאבד.

באחת מנסיעותיו עלה מבקר מטעם חברת הנסיעות לאוטובוס, וכשביקש ממנו כי יציג את כרטיסו, ראה המבקר כי לא רשומים בו פרטים מזהים של בעל הכרטיס ולפיכך החרים את הכרטיס.

למחרת התקשר המאבד למוצא ומסר לו פרטים מזהים על ארנקו שאבד, והוא תובע ממנו גם את כרטיס ה"חופשי חודשי" שהיה בארנקו, שהמוצא השתמש בו שלא כדין.

מה הדין לדעתכם?

תגובות   

0 #1 ישלםיאיר 2007-12-12 23:26
נראה לי שזה ברור שהוא צריך לשלם למאבד את הכרטיס שלא שמר עליו כראוי.
אך מעבר לזה נדמה לי שגם לחברת הנסיעות הוא צריך לשלם על הנסיעות שנסע ולא שילם עליהם.
(כמובן שאני מדבר מצד ההגינות, ולא שאני תמים שמישהו אכן יעשה את זה...)
0 #2 תגובה ליאירמיכל 2007-12-12 23:33
ראשית לסוף דבריך שאתה לא מאמין שמישהו ישלם, אז כדאי שתדע שיש עדיין אנשים הגונים במדינה הזאת. ועצם הדיון כאן באתר בשאלה זו מראה שיש מי שאכפת לו.
לעצם הענין, יש נתונים נוספים שצריך להישקל והוא כמה זמן עבר מתחילת החודש של הכרטיס. האם החישוב אמור להיות לפי השימוש הסטנדרטי של בעל הכרטיס או לפי הסטנדרט הכללי.
בנוסף לא בטוח שלפי שורת הדין חובה על המוצא לקחת על עצמו את כל הנזקים שיגרמו למציאה, ייתכן שדי בכך שהוא מחזיר את המציאה כפי שהוא מסוגל. אני רק מציבה סימני שאלה אך אין לי דעה ברורה בעניין.
0 #3 המאבד היה צריך למלא את הפרטיםאפי 2007-12-13 10:20
לעניות דעתי, לא חייב המוצא לפצות את המאבד עבור הכרטיס , מכיוון שהוא הודיע על המציאה כדין, והמאבד לא מילא את הפרטים בכרטיס, לכן הוא הוחרם. המאבד יכול לפנות לחברת האוטובוסים ולבקשו חזרה. הזמן שחלף אינו ניתן לפיצוי בין כה וכה. לחברת האוטובוסים לא נגרם כל נזק, כי היא קיבלה את התמורה עבור הכרטיס, לכן בודאי שאין צורך לפצות אותה.
0 #4 זה נהנה וזה לא חסראיציק 2007-12-13 18:21
למה שישלם לחברת האוטובוס, הרי מה שהוא נסע אצלם - זה נהנה וזה לא חסר
0 #5 הוא חייב לשלם לחברת האוטובוסיגאל 2007-12-13 18:27
היה אסור לו להשתמש בזה
וגם הוא חייב לו את הכרטיס כי הוא לא שמר על האבדה אלא פשע בה
0 #6 נופר 2007-12-13 18:37
מה זה "זה נהנה וזה לא חסר"
הוא נסע? שישלם!
מה השטויות האלה?
0 #7 לאיציק היקריונתן 2007-12-13 18:58
האם לדעתך כל המדינה יכולה לנסוע על חשבון חופשי חודשי אחד, כי הרי "זה נהנה וזה אינו חסר?!
0 #8 מה שנכתב בספר משפטי התורהמוטי 2007-12-16 16:22
א. המוצא חייב לשלם לחברת הנסיעות מחיר מלא עבור כל הנסיעות שנסע באוטובוסים שלהם מבלי לשלם, מאחר והוא הסתמך על כרטיס חופשי חודשי שהחזיק שלא כדין.
(אף על פי שזה נהנה וזה לא חסר, בכ"ז הרי זה כמי שנכנס לרכוש בעל כורחו של בעל הבית שזכותו לעכב אף על פי שאינו חסר)

ב. המוצא חייב לשלם למאבד עבור הכרטיס שלקח מארנקו, כפי מה שהיה שווה בזמן שלקחו מהארנק בפעם הראשונה שהתכוון להשתמש בו, ולא כמו שהיה שווה בשעה שהמבקר החרים אותו.

(כמו שכתב יגאל, שהרי הוא שומר אבידה שמעל בתפקידו, והרי הוא כגזלן שמשלם כשעת הגזילה)

הוסף תגובה

קוד אבטחה
רענן