שכח לכבות את האש... | מערכת האתר

שאלת השבוע:

דן יצא מביתו כדי ללכת לעבודתו.

לפני צאתו הוא ביקש משכנו, שכעבור שעה יכנס לביתו ויכבה את להבת הגז שעליה מונח סיר עם מרק.

אחרי הצהרים, כשחזר דן לביתו, הוא רואה שהשכן שכח לכבות את הגז וסיר המרק נשרף כולו.

האם צריך השכן לשלם עבור הנזקים שנגרמו מפאת שכחתו?

מה דעתכם?
Image

תגובות   

-1 #1 למה שישלם?אודי 2008-01-27 11:14
למען ה מה פתאום שהוא ישלם?
זה אשמתו?
+1 #2 אין מתנות חינםהרב 2008-01-27 23:43
בהנחה שהוא היה משלם לו כדי שיכבה אז ברור שהוא חייב בנזקים.
עכשיו, יש כלל תלמודי שחזקה על אדם שנותן מתנה בדעתו שיקבל על כך תמורה בבא היום ויש לכלל זה משמעויות ממוניות. בשפה הישראלית מגדירים את זה "אין מתנות חינם".
לכן אם אנו מתייחסים אל השכן שהתחייב לכבות את הגז מן הסתם הוא עושה זאת על דעת שבפעם אחרת שכנו יחזיר לו טובה וממילא זה כאילו הוא שילם לו על זה, אם כן השכן חייב בנזקים. איך?????????
+1 #3 זה רב זה???אודי 2008-01-28 12:15
פילפול הזוי לגמרי!
ואפילו אם הוא שילם הוא לא חייב.
-1 #4 אודי,למה?מלכה 2008-01-29 20:56
האם רק נדמה לי שכאשר אין לשכמותך טיעונים עינייניים הוא יורד לרמה האישית או שברצונך לקיים בהידור "שנא את הרבנות"?........
מה שכן, איך זה שהנהלת האתר לא הורידה את התגובה הזו?
+1 #5 אודי צודקאליעזר 2008-02-02 22:21
מבלי להיכנס לסגנונו של אודי נדמה שהוא צודק בטיעונו. "אין מתנות חינם" אינו טיעון הלכתי חוקתי שאפשר לעשות עמו שימוש, הוא אולי מנהג או דרך העולם אך וודאי לא נחשב ל"שכר" פיזי.
+1 #6 תשובהמערכת האתר 2008-02-04 16:44
השכן פטור מלשלם.

נחלקו הפוסקים במקרה שאדם שכר פועל, ועל סמך זה לא שכר פועל אחר, ולבסוף הפועל הראשון לא בא.

שיטת הרמ"א שחייב הפועל לשלם את הנזק. אולם לדעת הגר"א פטור הפועל מלשלם, שאין זה אלא גרמא.

כיוון שהנדון תלוי במחלוקת - אין יכולת לבעל הבית לתבוע את הפועל או את השכן. ואולם מן הראוי שהשכן ישלם, כדין גרמא.
0 #7 מלכהאודי 2008-02-05 16:37
כעת מה תגידי על הרב הזה?
הוא לא יודע את הפסיקה הזו?
0 #8 הריני מוחלהרב 2008-02-10 21:29
לכל מי שרצה/ניסה/ ביקש לפגוע בי בין בדברים הנוגעים לגוף ובין בדברים הנוגעים לנשמה. על הכל אני אומר: "מחול"- "מחול"- "מחול"!!!
לגופם של דברים, יואיל נא מר אודי וחבר מעודדיו לקרוא קצת יותר בעיון את התשובה הסופית.
0 #9 אורי 2008-02-10 21:33
הרב צודק שלוחו של אדם כמותו

הוסף תגובה

קוד אבטחה
רענן