יעוץ לקונה נגד המוכר | מערכת האתר

קונה נמצא בחנות ספרים והחליט לקנות ספר מסוים במחיר שאמר לו המוכר.

אדם אחר שנמצא בחנות כרגע מעוניין לייעץ לו (מבלי שהתבקש) שהוא יכול להשיג את אותו הספר בחנות אחרת במחיר זול יותר.

האם מותר לו?

ושאלה דומה, אדם בא לקנות דולרים מסוחר מסוים. לפניו בתור עומד אדם שבכוונתו למכור דולרים לאותו סוחר. האם מותר לו להציע למי שעומד לפניו שימכור לו את הדולרים, ובכך יחסכו שניהם את עמלת הפריטה?

בכדי להרחיב את הדיון בשאלה, נביא מספר מקורות מארון הספרים, העוסקים בשאלות דומות.

אתם מוזמנים להתייחס בתגובותיכם הן לשאלה והן למקורות.

1. מסכת בבא בתרא, דף כא:
אם הדגים נתנו עיניהם בפתיונו של ראובן, אסור למישהו אחר לשים את חכתו בדרך מרוצת הדגים. כותב שם רש"י שמי שישים חכתו נחשב "מזיק" לראובן, כי הדגים נחשבים כאילו כבר באו לרשותו.

2. דעת הראשונים (תוספות רי"ד, מסכת כתובות פו):
מותר לאדם להציל את עצמו מהפסד גם אם בגלל זה ייגרם לחבירו נזק. באותה מידה חייב אדם לעזור למישהו אחר להנצל מהפסד, אם אי אפשר להצילו באופן אחר.

תגובות   

0 #1 יעל 2008-03-26 23:41
בס"ד
ע"פ הכתוב הרי שהמשפט:" אם אי אפשר להצילו באופן אחר" הכוונה האופן בו ייגרם לחבירו נזק.
אם כן, מה הועילה דעת הראשונים, לעזור ל"מישהו אחר" ולהזיק לחבר אחר?! משום שהוא פחות חבר?!
אולי זו פונקציה של רמת הקשר בין העוזר והנעזר, העוזר והניזוק, כמו "עניי ביתך קודמים לעניי עירך?
0 #2 צודקתמוטי 2008-03-26 23:45
את צודקת, זוהי הנקודה המרכזית בשאלה. לעזור לחבר אחד על חשבון חבר אחר.
דעת הראשונים שהובאה, היא כשאני אומר למישהו שכדאי לו לכבות את החשמל כשהוא לא משתמש, למרות שבכך אני גורם נזק לחברת החשמל.
+1 #3 כול מיקרה לגופו הואאיריס בורנשטיין 2008-03-27 00:36
בע"ה

כול מיקרה{ואני לא מאמינה במקריות} לגופו הוא :

לדעתי הגורם המכריע הוא לדעת .. לשפוט את ההפסד של שני הצדדים ולהחליט על ההגינות כלפיי שני הצדדים דוגמה :
באים ההפרש בין המחיר של הסחורה של הסוחר ומחיר הסחורה {הספר במיקרה הזה }שאתה מציע הוא נמוך משמעותית ברמה כזו שיהיה שווה לצאת מהחנות ולבזבז זמן ואולי אפילו כסף לנסיעות אפשר לידע את הלקוח וזה גם בתנאי שהוא פונה אליך .
לדעתי בן אדם צריך לדעת ליפעול עם האינטואיציות שלו עם ההגינות ולדעת לצפות לתגובות מפתיעות מאנשים לטוב ולרע . אני יודעת להעיד על עצמי כשאני רואה הפרש גדול במחירים אני אומרת לבעל החנות ברמה שאם ישנם לקוחות הם יכולים לשמוע כמובן שאני אומרת זאת בצורה של תמיהה ואפילו ברמה כזאת שאני מיעצת לו אולי להחליף ספק, ואם לקוחה מיתעצת איתי אני אומרת את דעתי ומישתדלת כמו שאמרתי להיות הוגנת לשניי הצדדים.
0 #4 זה לא הגוןאלצפן 2008-03-27 17:27
בדומה למספר שאלות שנשאלו כאן בפורום, נדמה, כי התשובה לכולם אחת היא: המעשה שיעשה אותו אדם שייעץ לקונה לקנות במקום אחר, הוא אינו יפה אינו הגון ואינו מוסרי אולם לחייב אותו ממונית אי אפשר, שכן הוא לא הפסיד לו כסף בידיים אלא מנע מנו רווח וכן הלאה.
0 #5 2 מקרים שוניםמשה 2008-03-27 21:48
במקרה של חנות הספרים, לא נאה ליידע את הקונה, אלא אם הוא פנה אלי לשאול בעצתי לגבי המחיר.בוודאי לא ליד הקופה.
במקרה של המרת מטבע זר, אם זה שלפניי ממש בקופה, לא אומר לו כלום, ואם אנחנו עוד רחוקים בתור ונודע לנו האינטרס המשותף, למה לא?
0 #6 תשובת הספרמוטי, מנהל האתר 2008-04-02 19:10
כמעט כל התגובות כאן נוגעות בנקודות הנכונות של הסוגיה.

א. במקרה של חנות הספרים, אם באמת המחיר מופקע (גדול ממחיר השוק בלמעלה מששה עשר אחוז), או שהמייעץ יודע שבעל החנות מרמה את הקונה בטיב המוצר - מצוה ליעץ לקונה לקנות במקום אחר.

אולם אם ההפרש במחיר בינו לבין חנויות אחרות באותו איזור קטן מששה עשר אחוז, אסור לאדם זר לייעץ מעצמו לקונה אחר בחנות, אלא אם כן הוא קרוב משפחתו. או אם פנה אליו הקונה ושאל אותו על המחירים בחנויות אחרות, רשאי הוא לענות לו.

ב. אם הקונה עדיין לא החליט לקנות באותה חנות, ובודאי אם עדיין לא נכנס לחנות, מותר לאדם זר לייעץ לו שיקנה בחנות אחרת שהיא זולה יותר, אבל אסור לו לספר לשון הרע על בעל החנות.

ג. במקרה של מוכר הדולרים, אסור לקונה לקנות דולרים מאדם אחר שבא למכור.

אם העומד בתור לא החליט עדיין למכור לסוחר הזה, אלא בא לשאול את המחיר וכד', מותר לאדם אחר לפנות אליו ולקנות ממנו.
0 #7 תגובה לאיריס בורשטייןמאיר פרץ 2008-04-04 03:15
בעה"
איריס שלום,בתורה אין כזה דבר כל עניין לגופו=ואת זה תביני מהםסוק דין פרוטה כדין מאה---נסיבות לא משחקות בתורה

הוסף תגובה

קוד אבטחה
רענן