למי שייכת המתנה | מערכת האתר

שאלה נוספת מתוך "משפטי התורה" (חלק ג'):

במסגרת מבצע הצטרפות שערכה קופת חולים מסויימת, הוצע פרס של מצלמה לכל חבר קופת חולים שיצרף חבר נוסף.

אדם מסויים החליט מיוזמתו להצטרף לקופה, וביקש מאחיו שמעון שיצרף אותו לקופה, כך יזכה במצלמה. סוכם ביניהם שכשיקבל שמעון את המצלמה, יתן אותה לאחיו.

והנה, לאחר שקיבל שמעון את המצלמה, הוא החליט להשאיר אותה ברשותו ולא לתת אותה לאחיו.

האם שמעון רשאי לחזור בו מהסיכום?

מקורות:

א] שולחן ערוך סימן ריא, שאין אדם יכול להקנות דבר שאינו ברשותו.
ב] שולחן ערוך סימן רצ סעיף ח, המבטיח לתת לחבירו מתנה וחזר בו,הינו "מחוסר אמנה", ואין רוח חכמים נוחה הימנו.

תגובות   

+1 #1 אינו ברשותואלצפן 2008-04-29 13:57
האם "הזכות" למתנה נחשבת לאינה ברשותו כלומר הקופה הבטיחה זיכוי למצלמה, והזיכוי קיים בעולם.
0 #2 הצדק והצדקותחיים 2008-05-01 21:18
אם נבדוק "מי צודק?" הרי שלפי הכללים המובאים כאן אדם לא יכול להקנות דבר שאינו ברשותו ובזמן הסיכום לא היה בידו של מבטיח המתנה דבר. ואולם, ברור שההגדרה השניה שמובאת כאן ש"אין רוח חכמים נוחה הימנו" או במילים פשוטות "כולו רוח".. מתאימה לו כמו כפפה ליד.
0 #3 התחייבות לעומת קניןיצחק 2008-05-04 17:48
כפי שכתבו לפני, הסיכום הוא בגדר "התחייבות", שמחייבת את שמעון ברמה האישית-מצפונית. אך אינה מחייבת אותו במישור ההלכתי-חוקי כזכויות קנייניות.
0 #4 תשובהמוטי, מנהל האתר 2008-05-15 23:23
מעיקר הדין, המצלמה שייכת לשמעון בלבד, ואינו חייב לתיתה לאחיו.

עם זאת, אין רוח חכמים נוחה ממנו אם לא יתננה, בניגוד להתחייבותו.

אבל אם האח הטעה את שמעון ואמר לו שהקופה נותנת את המתנה למי שנרשם, אלא שהם מעבירים לו את זה באמצעותו - במקרה כזה שמעון רשאי להשאיר את המצלמה אצלו, מלכתחילה, שהרי שמעון לא הסכים לשום דבר.

הוסף תגובה

קוד אבטחה
רענן