מי שאמר לשמן שידלק | אליעזר היון

הגמרא במסכת תענית מספרת על רבי חנינא בן דוסא:

חד בי שמשי  [ערב שבת אחד,  בין השמשות] חזייה לברתיה דהוות עציבא [ראה את ביתו עצובה].

אמר לה בתי במאי עציבת

אמרה ליה כלי של חומץ נתחלף לי בכלי של שמן והדלקתי ממנו אור לשבת.

אמר לה בתי מאי איכפת לך מי שאמר לשמן וידלוק הוא יאמר לחומץ וידלוק

תנא [מסופר] היה דולק והולך כל היום כולו עד שהביאו ממנו אור להבדלה.

 

Image

 

2 הערות למחשבה:

 

1] מדוע היתה בתו של רבי חנינא עצבה, הלא עד שהגיע אביה עברו בוודאי מספר רגעים, והנר עודנו דולק, אם כן צריכה היתה להסיק מכך שכבר נעשה לה נס? [שכן חומץ לא מסוגל לבעור ולו רגע אחד]?

 

2] מהו הלשון "מי שאמר לשמן שידלק הוא שיאמר לחומץ שידלק", מדוע לא אמר לה רבי חנינא בפשטות, שהחומץ ידלק על ידי רצון ה'?


תגובות   

0 #1 מי שאמר לשמן שידלקeliav 2008-01-29 17:57
בקבלת שבת במה מדליקין יש במה מותר ובמה אסור ואולי חשבה שלא יצאה ידי חובה
2 מי שאמר כמו בברוך שאמר ובמוצא פיו ישנה טבעם של דברים
0 #2 מבחן האמונהרמי ארמון 2010-12-16 01:03
בתו של חנינא בן דוסא התעצבה על כך שחששה שהנר לא ידלק זמן מספיק עקב שהדליקה בחומץ,לא היתה לה האמונה שנעשה לה נס ,ואף על פי כן הספיק לדלוק עד להבדלה.
+2 #3 טבע הוא הנס הכי גדוליוסי 2012-05-15 22:26
בתו של חנינא בן דוסא היתה עצובה, כי היא הבינה שזה נס ואסור להנות מהנס. איך תוכל להנות מנרות שבת של נס? אמר לה אביה :"מו שאמר וכו'" מי שמבין שדליקת השמן לא פחות נס מדליקת החומץ, יכול להנות מנר של חומץ
(שמעתי מפי הרב שלזינגר דגנף, שליט"א)
0 #4 אלברט אינשטייןמרדכי 2013-07-21 19:43
עיקר תגליתו של אינשטיין(לא אריק, אלברט)היא, שמאסה(חומר) שווה אנרגיה. זה מה שרב חנינה אמר לבת שלו. ההבדל בין החומרים שדולקים לאלה שלא, הוא רק סף תחילת הבעירה. חלודה היא בעירה. בגוף שלנו יש בעירה כל הזמן, לכן אנו נושמים, לספק חמצן. אין ספק, הדבר מדהים. הנס היה, הורדת סף הבעירה של החומץ. צע"ג.
אתיאיסט מוחלט.
+1 #5 תשובהמרדכי רבינוביץ 2018-08-09 03:27
בתו של רחב"ד הכניסה חומץ בתוך בקבוק של שמן ריק, ולקחה את הבקבוק ושמה בקערה עם פתילות, וידוע שהשמן צף למעלה וכך זה ידלק בהתחלה עד שיגיע לחומץ ואז יכבה, מבחוץ לא רואים היות שזה אותו צבע, כשנכנס שבת זה דלק בגלל השמן שצף אבל העצב שלה היתה שהנה תיכף תגיע הפתילה לחומץ ויכבה וע"ז אמר לה אביה מי שאמר לשמן שידליק יאמר וכו'

הוסף תגובה

קוד אבטחה
רענן