רך כקנה | אליעזר היון

מסכת תענית, דף כ

תנו רבנן (אמרו חכמים):
לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז.
מעשה שבא רבי אלעזר בן רבי שמעון ממגדל גדור מבית רבו והיה רכוב על החמור ומטייל על שפת נהר ושמח שמחה גדולה והיתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה.
נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר.
אמר לו שלום עליך רבי ולא החזיר לו
אמר לו ריקה כמה מכוער אותו האיש שמא כל בני עירך מכוערין כמותך
אמר לו איני יודע אלא לך ואמור לאומן שעשאני כמה מכוער כלי זה שעשית.
כיון שידע בעצמו שחטא ירד מן החמור ונשתטח לפניו ואמר לו נעניתי לך מחול לי
אמר לו איני מוחל לך עד שתלך לאומן שעשאני ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית
 
היה מטייל אחריו עד שהגיע לעירו
יצאו בני עירו לקראתו והיו אומרים לו שלום עליך רבי רבי מורי מורי
אמר להם למי אתם קורין רבי רבי
אמרו לו לזה שמטייל אחריך
אמר להם אם זה רבי אל ירבו כמותו בישראל
אמרו לו מפני מה
אמר להם כך וכך עשה לי
אמרו לו אעפ"כ מחול לו שאדם גדול בתורה הוא
אמר להם בשבילכם הריני מוחל לו ובלבד שלא יהא רגיל לעשות כן
 
מיד נכנס רבי אלעזר בן רבי שמעון ודרש לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז ולפיכך זכה קנה ליטול הימנה קולמוס לכתוב בו ספר תורה תפילין ומזוזות


נקודות למחשבה:

א] איך באמת רבי אלעזר אמר לאותו אדם דברים פוגעניים כל כך? הימנעות מאמירות כאלו נדמית כאלמנטרית אפילו לאנשים פשוטים קל וחומר לאחד כרבי אלעזר? ושמא רובד עמוק ישנו כאן?
ב] מדוע לא מחל האיש ההוא מיד לרבי אלעזר? ומדוע בסוף כן? מה זה 'בשבילכם' הריני מוחל לו? או שראוי הוא למחילה או שלאו.
ג] איך כל זה מתקשר לכותרת, שעל האדם להיות רך. ומה הקשר של ספר התורה?

Image

תגובות   

-1 #1 והיתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבהאפי. יהודי מאמין, שאינו מקיים 2008-03-07 13:47
לצערי הרב, גם היום קורה לעיתים תכופות מידי, שאנשים הנכנסים לעולמה של תורה, סבורים שהם עדיפים על אחרים. רבים מה"חוזרים בתשובה" הטריים חושבים שבזכות מספר "שיעורים" הם כבר הופכים לחביבי הקב"ה, ומזלזלים בכל מי ומה שלדעתם נחות מהם. ישנם אפילו "מחזירים מקצועיים" שמעודדים אותם לחשוב כך, ומנסים להכניס בהם "גאוות יחידה", המושתתת על ביזוי כל מי שאינו מניח תפילין, שומר שבת וכו'. בדיוק כך מרחיקים יהודים מהיהדות! שבת שלום לכל עם ישראל היושב בציון.
+1 #2 איש נחמד לבריות? לא בטוח. גדול בתורה-בהחלטפ. 2010-07-29 00:09
יתכן ולא היה רבי אליעזר איש נחמד לבריות מטבעו,ולכן חטא.
יש להניח כי זו היא מעידה נדירה, משום שכאיש תורה, מתנהג הוא לבריות כמו שצוונו עי תורת ישראל.
ישנם אנשים פשוטים שיחסם לבריות היו נפלא, ויש שבדיק ההפך, חכמים וגדולים בתורה שיחסם לבריות פחות טוב מגדולתם בתורה, חבל.
בהבנתי, קשה לי להעלות על הדעת סיבה להתנהגותו של רבי אלעזר מלבד חוסר נחמדות.
מצטער אם טעיתי.
+1 #3 האפשר לסלוח על העלבה כה קשה מיד? העלבה שאין לך מהפ. 2010-07-29 00:17
בוודאי היה קשה לאותו איש עם כיעורו (בהנחה שהיה באמ מכוער), הדבר גורר תסכולים קשים, ושמעתי מרופאים שהבכי הכי גדול במחלקות בית החולים הינו במחלקת אסטטיקה, ומכאן שמאוד קשה לאנשים פגיעה ביופיים.
איני מאמין שניתן לסלוח על העלבה כה קשה ללא שיעבור זמן מסויים, לעתים שעות ולעיתים שנים.
האיש הנעלב, רוכך כבר עי תחינתו לסליחה של רבי אלעזר, והשיך להתרכך כאשר התחננו בפניו בני עירו, שבוודאי מכבד הוא כמה מהם.
אמר להם בשבילכם = אני סולח לו רק למענכם, שלא יפגע מידי שמים, אבל בתוכי, ואין מה לעשות נגד זה, עודני כועס

הוסף תגובה

קוד אבטחה
רענן