עיר גדולה של חכמים וסופרים |

אמר רבי יוסי בן קסמא,
פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד, ונתן לי שלום, והחזרתי לו שלום.
אמר לי: רבי מאיזה מקום אתה
אמרתי לו: מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני
אמר לי: רבי רצונך שתדור עמנו במקומנו
ואני אתן לך אלף אלפים דנרי זהב ואבנים טובות ומרגליות.
אמרתי לו: אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם,
איני דר אלא במקום תורה.
וכן כתוב בספר תהלים על ידי דוד מלך ישראל: "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף".
ולא עוד, אלא שבשעת פטירתו של אדם אין מלווין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד.
שנאמר:
בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך.
בהתהלכך תנחה אתך, בעולם הזה;
בשכבך תשמור עליך, בקבר;
והקיצות היא תשיחך, לעולם הבא;
ואומר: לי הכסף ולי הזהב נאם ה' צבאות.

(אבות פרק ו)

 

נקודות למחשבה:

א] רבי יוסי בן קיסמא מתאר את המסר העולה מתוך הסיפור, כמה חשוב לדור במקום תורה. השאלה למה הוא מוסיף את ראשית הסיפור, מה הרלוונטיות של ההתחלה: "פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד, ונתן לי שלום, והחזרתי לו שלום".

 

ב] בסיפא של דבריו הוא מתאר את חשיבות לימוד התורה, ויתרון התורה על פני הכסף והזהב. וצריך להבין עדיין, איך זה מחזק את דבריו "איני דר אלא במקום תורה". הלוא יכול רבי יוסי לגור במקומו של אותו אדם, ולהמשיך לעסוק בתורה. ובפרט שלא יהיה טרוד בפרנסתו.

 

 

 

תגובות   

+1 #1 שלום לכל אדםטוני 2008-10-29 21:00
אולי כדאי שנלמד מהתנא שגם אם אתה לא מסכים עם מישהו בדרכו אין זו סיבה שלא תחזיר לו שלום ותכבד אותו בדרכו.
0 #2 מסכים עם כל מילהשי צוברי 2008-10-29 21:02
100% :!:
+1 #3 בנוגע לשאלה השניהליאת 2008-10-29 21:06
אני חושבת שהוא פשוט אומר לו" תראה,כל מה שאתה רואה אותי רב גדול כמו שאני זה בגלל שאני מעיר של חכמים וסופרים כך שזה או כסף או תורה ובבחירה הזו אין לי התלבטות"
-1 #4 רבי יוסי בן קסמאעופר 2009-03-17 23:39
פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד===
מהלך בדרך =הכוונה שהיה הולך ולומד תורה תוך כדי הליכה ,שידוע שלימוד תורה מציל מפני המזיקים להולך לבד בדרך,ולכן לא הקדים שלום לאדם זה,כי לא שם ליבו לנוכחותו עקב ההתעמקות בתורה.

האפשרות השנייה שלא הקדים שלום היא שהכיר בפניו של הזר שלא כנות הם ולכן ניסה רבי יוסי להתעלם ממפגש זה,
אבל מכיוון שאמר לו שלום ענה לו.

פגע בי אדם אחד== כלומר להסיתו מלימוד התורה ע"י פיתוי של כסף וממון.

במיקרה זה יש הטוענים שאדם זה היה השטן או אליהו הנביא,
שבאו להעמיד את רבי יוסי האם יעזוב את דבקותו בתורה לטובת הממון.ואכן רבי יוסי עמד בניסיון.
0 #5 ויקטור 2010-01-21 15:32
יתכן וצריך היה רב יוסי להענות על מנת להביא תורה למקום שאין בו. להיות פנוי מטירדות הקיום .ללמד תורה ולקיים עץ חיים היא וגו.
0 #6 למה שלא יהפוך את העיר לטובהיואל גואל 2010-01-25 11:01
בכסף שהיה מקבל היה יכול להפוך את כל העיר ללומדי תורה
מה המסר אם כן ?

הוסף תגובה

קוד אבטחה
רענן