חידון חרוזים ומלים חיי שרה | ד"ר אמיר שורץ

חידון חרוזים ומילים חיי שרה תשע"ט

מות שרה, מערת במכפלה ונישואי רבקה

כל המילים המתחרזות מהפרשה  חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

שמות מההפטרה

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

תשיט שאשה עונדת רביד

מלך ישראל

 

נביא החורבן ירמיהו

בנו המורד של דוד

 

נביא מהמגולים ישעיהו

מגיבורי דוד המלך

 

הקוסם הישרה על הקהל תכונה מגית

מנשות דוד המלך

 

לסטודנט הכיתה לא היה שום מושג

באה לדוד בערוב ימיו

 

את המים מהבאר הוא שאב

גיבור צבא דוד

 

בר כוכבא נפל עם אנשי ביתר

מהכהנים של תקופת דוד

 

האיש החל בריצת אמוק

משפחת כהנים בעידן דוד

 

בנו היה כל עולמו

יורש דוד

 

למרות השמש האיש הלך ללא כובע

היא לא בת שמונה

 

 

תשבץ פלא

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

  1. חבל ארץ בארץ
  2. מקום ישובה של אבישג
  3. מ7 העממים
  4. מונח בנקאי שמביא כסף נוסף.

 

מילים סמויות בסיפור שלפנינו המילים נמצאות בסוף הדרשה

 

מי משלם על הארוחה?

 

"ויישם לפניו לאכול ויאמר לא אוכל עד אם דברתי דברי"

 

מביא הרב רובינשטיין סיפור נפלא שיש בו הרבה משמעות והעזה:

 

פעם אחת הגיעו שני מחותנים לדין תורה לפני המגיד מדובנא. אבי החתן - בעל אכסניה הוא, שמו ישעי רק שם פרטי ידוע והזמין אליו את משפחת הכלה שמם יאיר נהוראי כדי לסכם את השידוך ביניהם. נראה במציאות זו יש איסור יהודי שיריב עם חבר, אך זה לא כמו במתוכנן.

באופן מקרי תאר בעל הבית את מה שיאכלו בסעודה. האורחים מאוד התרגשו האב שמע ר"ת המכפלה של שמלת האם התקמטה. המזמין עמד ואמר מתחת לפנס: לאורך, שדים לא יגיעו. אמר המוזמן: דרך ארץ קדמה לתורה. נתננו אישור לזוג ובפסח להזכירך אסור לאכול חמץ רימונים כן.

 

כשבאו משפחת הכלה, נתן להם האכסנאי סעודה כיד המלך, ולאחר מכן ישבו וסכמו ביניהם את פרטי השידוך, והסתיים הדבר במזל טוב!.

בנתיים דברו דברי תורה והמזמין אומר יש לנו אדם מרא דאתרא מיוחד במינו. עונה המוזמן: יש לי בן  שמשלח ידו  כמשלחי, רואים אותו אנשים ומתרשמים. אמור המזמין: אם כל חיי חוי להד"מ . ואנו מאמינים בכל מה שכתוב בתורתינו הקדושה.


אולם - טען אבי החתן – חייבים הם לי את דמי הסעודה שאכלו! שהרי בזמן הסעודה עדיין לא היינו מחותנים, ואם כן הסבו על שולחני כאורחים רגילים, וחייבים הם לשלם לי דמי סעודתם...


כשאני שומע את טענתך – אמר המגיד - מתורצת לי הקושיה!

 

כשבא אליעזר לבית בתואל, נתנו לפניו אוכל, אך אליעזר אינו אוכל עד כי ידבר דבריו, וזאת למה?!

 

אלא, מכיר היה אליעזר את המחותן וחשש שאם יאכל ואחר ידבר, יתבע אותו המחותן שישלם את מחיר סעודתו.

אליעזר הצליח בזכות העובדה שהיה ענוותן וממושמע. הוא ביצע את כל מה שאברהם אמר לו. אליעזר היה בניגוד אינטרסים לפי המדרש רצה להשיא את ביתו ליצחק אבל ביצע בדיוק מה שאברהם ביקש.

 

מילים: קרית ארבע, כנען, מערת המכפלה, אור כשדים, ארץ קדם, ממרא, לחי רואי, חוילה, שור, מצרים.

אקטואליה: סוריה, עזה, עירק, אירן

 

 

הכין" אמיר שורץ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פתרונות חידון חרוזים ומילים חיי שרה תשע"ט

מות שרה, מערת במכפלה ונישואי רבקה

כל המילים המתחרזות מהפרשה  חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

שמות מההפטרה

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

תשיט שאשה עונדת רביד

מלך ישראל

דוד

נביא החורבן ירמיהו

בנו המורד של דוד

אדוניהו

נביא מהמגולים ישעיהו

מגיבורי דוד המלך

בניהו

הקוסם הישרה על הקהל תכונה מגית

מנשות דוד המלך

חגית

לסטודנט הכיתה לא היה שום מושג

באה לדוד בערוב ימיו

אבישג

את המים מהבאר הוא שאב

גיבור צבא דוד

יואב

בר כוכבא נפל עם אנשי ביתר

מהכהנים של תקופת דוד

אביתר

האיש החל בריצת אמוק

משפחת כהנים בעידן דוד

צדוק

בנו היה כל עולמו

יורש דוד

שלמה

למרות השמש האיש הלך ללא כובע

היא לא בת שמונה

בת שבע

 

תשבץ פלא

 

1

2

3

4

1

א

ש

כ

ל

2

ש

ו

נ

מ

3

כ

נ

ע

נ

4

ל

מ

נ

פ

 

 

  1. חבל ארץ בארץ
  2. מקום ישובה של אבישג
  3. מ7 העממים
  4. מונח בנקאי שמביא כסף נוסף.

 

מילים סמויות בסיפור שלפנינו המילים נמצאות בסוף הדרשה

 

מי משלם על הארוחה?

 

"ויישם לפניו לאכול ויאמר לא אוכל עד אם דברתי דברי"

 

מביא הרב רובינשטיין סיפור נפלא שיש בו הרבה משמעות והעזה:

 

פעם אחת הגיעו שני מחותנים לדין תורה לפני המגיד מדובנא. אבי החתן - בעל אכסניה הוא, שמו ישעי רק שם פרטי ידוע והזמין אליו את משפחת הכלה שמם יאיר נהוראי כדי לסכם את השידוך ביניהם. נראה במציאות זו יש איסור יהודי שיריב עם חבר, אך זה לא כמו במתוכנן.

באופן מקרי תאר בעל הבית את מה שיאכלו בסעודה. האורחים מאוד התרגשו האב שמע ר"ת המכפלה של שמלת האם התקמטה. המזמין עמד ואמר מתחת לפנס: לאורך, שדים לא יגיעו. אמר המוזמן: דרך ארץ קדמה לתורה. נתננו אישור לזוג ובפסח להזכירך אסור לאכול חמץ רימונים כן.

 

כשבאו משפחת הכלה, נתן להם האכסנאי סעודה כיד המלך, ולאחר מכן ישבו וסכמו ביניהם את פרטי השידוך, והסתיים הדבר במזל טוב!.

בנתיים דברו דברי תורה והמזמין אומר יש לנו אדם מרא דאתרא מיוחד במינו. עונה המוזמן: יש לי בן  שמשלח ידו  כמשלחי, רואים אותו אנשים ומתרשמים. אמור המזמין: אם כל חיי חוי להד"מ . ואנו מאמינים בכל מה שכתוב בתורתינו הקדושה.


אולם - טען אבי החתן – חייבים הם לי את דמי הסעודה שאכלו! שהרי בזמן הסעודה עדיין לא היינו מחותנים, ואם כן הסבו על שולחני כאורחים רגילים, וחייבים הם לשלם לי דמי סעודתם...


כשאני שומע את טענתך – אמר המגיד - מתורצת לי הקושיה!

 

כשבא אליעזר לבית בתואל, נתנו לפניו אוכל, אך אליעזר אינו אוכל עד כי ידבר דבריו, וזאת למה?!

 

אלא, מכיר היה אליעזר את המחותן וחשש שאם יאכל ואחר ידבר, יתבע אותו המחותן שישלם את מחיר סעודתו.

אליעזר הצליח בזכות העובדה שהיה ענוותן וממושמע. הוא ביצע את כל מה שאברהם אמר לו. אליעזר היה בניגוד אינטרסים לפי המדרש רצה להשיא את ביתו ליצחק אבל ביצע בדיוק מה שאברהם ביקש.

 

מילים: קרית ארבע, כנען, מערת המכפלה, אור כשדים, ארץ קדם, ממרא, לחי רואי, חוילה, שור, מצרים.

אקטואליה: סוריה, עזה, עירק, אירן

 

 

הכין" אמיר שורץ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

חברותא

פרשת השבוע: שלח

הרב אורי זוהר על חברותא

מה זה "חברותא"

"חברותא טלפונית" היא שירות ללא מטרות רווח, שמקשר בין גברים חילונים לחרדים, ובין נשים חילוניות לחרדיות, ומאפשרת לקבוע זמן איכות משותף קבוע, לשיחה ולימוד דרך הטלפון.

בבית, בקפיטריה, בדרך לבסיס או ללימודים, בזמן שלך ובפרטיות של הטלפון שלך, תוכל לשוחח ולדון על כל מה שמעניין אותך בעולם היהודי: שבת, חגים, כשרות, שידוכים וחינוך הילדים, כמו גם שאלת גיוס לצה"ל או הדרת נשים.

בשעה השבועית הקבועה שלכם תוכלו ללמוד ולהעמיק בנושאים שמעניינים אותך, או פשוט לשוחח (וגם להתווכח לפעמים wink). ה"חברותא הטלפונית" שלך ישמח לענות לך כמיטב יכולתו ובמלוא הרצינות, ולא להשאיר לך אף שאלה ללא מענה.

 

האם ה"חברותא הטלפונית" הוא מעין רב?
ממש לא. מדובר באנשים כמוני וכמוך, שיש להם ידע רב ביהדות ועניין לחלוק אותו גם איתך. ולא, "החברותא הטלפונית" לא מקבל תשלום עבור הזמן שלו וגם לא מחזיר אותך בתשובה, הוא פשוט רוצה ממש כמוך, לצמצם קצת את הפער בין דתיים לחילונים.

רק על מנת לסבר את האוזן נספר, כי מאות אנשים ונשים שהכירו דרך "חברותא טלפונית", הפכו לידידים טובים, הכירו את המשפחות ואורח החיים השונה, השתתפו בשמחות וממשיכים להיות בקשר לבבי וחם עד היום.

ובמקרה שאין ביניכם "כימיה" מה עושים? אין שום בעיה, במאגר שלנו קיימים מאות חברותות טלפוניות נוספות, אחד מהם ודאי יתאים לך.

הצטרף כבר עכשיו ל"חברותא" הטלפונית שלנו, מלא את הפרטים כאן בטופס ונציג שלנו ישמח לחזור אליך לשיחה קצרה, על מנת להבין את הסגנון והבקשות שלך ולהתאים לך חברותא כלבבך.

ממתינים לך ממש מעבר לקו...


"חברותא"
לומדים להכיר

קצת פרסומים עלינו