חידון חרוזים ושמות חוקת תשעח | מערכת האתר

 

מי מריבה מלחמות והמשך המסע לארץ ישראל

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

כתוב: בראותך שור חברך כורע אל תעזוב

שיחים בקיר

 

ניפגשתי איתך אתמול פעמיים

נוזל חיוני

 

עקב התואנה היה מבוהל

הרבה אנשים

 

הניח סיפרו על השידה

נוזל מיוחד  מטהרים טמא (2)

 

גלית הוכה בכף הקלע

צוק גדול

 

האיש יצא לבדוק מה הרחשים

רמשים זוחלים

 

לבן חיפש אצל יעקב הטרפים

מלאכים

 

על פצעו חבש תחבושת

רמש מתכתי מרפא (2)

 

ניקה עצמו עם סבון

עשה מתמתיקה ועיר ירדן

 

התיישב כאן כדי להשאר

מקור מים

 

 

 

מקומות  ושמות מהפטרה והפרשה חוקת

 

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

הערבים מבקשים את זכות השיבה

נוזל עם הרבה סכסוכים (2)

 

למרות הקיץ האיש נעל ערדליים

מדינה שכנה אימפריה בעבר

 

למרות הלחץ סיים המטלה בסוף החודש

עיר במדבר שם עצרו שנים רבות

 

עיר החטאים היא סדום

צבע והרים במזרח הירדן

 

קהילה על ים התיכון היא ארסוף

ים אותו חצו בני ישראל בנס (2)

 

מהקרב ההוא איש לא שרד

עיר כנענית בנגב

 

האיש נפצע למרות שהוזהר

מקום קבורת אהרון הכהן (2)

 

גוש אדמה ושרה בישראל רגב

חבל ארץ בדרום

 

העם הראה עוצמה

נידוי וסילוק ועיר בירדן

 

השופט קבע אתן לא קובעות

ידעונים ומכשפות

 

 

 

חוקת     תשעח

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 1. מחבר
 2. הוא עשיו
 3. היא פרשתינו
 4. הריגה

 

תפזורת מילים – חוקת

מצא המילים מפרשת השבוע (10 במספר )

המילים מופיעות לאורך לרוחב ובאלכסון כל מילה קשורה באות לרעותה

מצא את המילים בתשבץ מתוך מאגר המילים המופיעות למטה.

 

א

ת

נ

פ

ת

ל

י

ח

צ

א

ה

ת

ע

ש

ח

ר

ש

נ

א

ו

ח

ס

י

ש

ה

ש

א

א

ל

ס

ר

ג

ע

י

ש

ש

כ

ר

צ

ק

ת

כ

ו

ו

ל

י

ב

ב

מ

ק

מ

א

ע

ו

ו

נ

ר

ש

א

י

מ

ב

ע

ת

ד

י

ל

ה

פ

כ

ב

נ

י

ה

ר

א

ו

ח

נ

א

ב

ו

ת

ד

כ

ר

ו

ה

נ

ו

ש

פ

ל

ס

נ

ד

י

ר

ק

ר

ח

ע

ש

פ

ח

ר

מ

ו

י

ה

ו

כ

ש

ב

ב

מ

ש

ע

נ

ו

ת

מ

מ

נ

מ

י

ת

ח

מ

ל

ר

ע

ו

ה

ו

ת

פ

ו

מ

ם

ו

ס

ח

ר

י

ל

ו

י

ר

נ

ד

י

ד

י

א

ד

ו

י

מ

ק

ה

נ

פ

ה

ו

ד

ב

ת

א

ג

ק

ב

נ

ו

נ

ק

ה

ה

ב

א

ר

ו

ל

ח

ק

ע

מ

י

ר

ה

ו

נ

ת

ת

י

מ

א

פ

י

י

מ

ג

צ

נ

ב

ח

צ

ר

ת

י

ר

מ

ס

מ

א

ת

ה

ש

ר

ו

נ

ת

נ

ה

כ

כ

ת

ו

ש

ר

ב

נ

צ

ת

ל

ח

ח

ה

 

באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם במחוקק במשענותם וממדבר מתנה

תפזורת הגיון  קשה   

נ

ס

נ

פ

י

ר

ו

ח

ט

כ

מ

נ

ג

כ

ר

ד

א

ק

מ

ה

ש

ל

ק

ש

נ

צ

ש

מ

ד

ס

א

ו

א

נ

י

ח

ש

ב

ו

נ

ו

ה

ל

כ

ל

ח

נ

ק

ר

ר

ב

ע

ר

ד

ה

פ

ח

י

ת

ס

י

ח

ו

נ

נ

מ

ש

ל

נ

י

ב

ע

ס

ג

ד

י

מ

צ

מ

א

מ

ו

ר

י

ר

ב

צי

ז

ת

ר

ב

ש

מ

ק

א

ה

ב

ה

ב

א

ג

ה

נ

צ

ל

ו

ח

נ

ג

ח

 

 

 1. עיר ומקצוע עד 5 יחידות
 2. עיר בנגב,
 3. משבעת העממים
 4. מלך ענק
 5. מלך האמורי
 6. רודף שלום ואוהב שלום

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פתרונות חידון חרוזים  ושמות חוקת  תשעח

מי מריבה מלחמות והמשך המסע לארץ ישראל

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

כתוב: בראותך שור חברך כורע אל תעזוב

שיחים בקיר

אזוב

ניפגשתי איתך אתמול פעמיים

נוזל חיוני

מים

עקב התואנה היה מבוהל

הרבה אנשים

קהל

הניח סיפרו על השידה

נוזל מיוחד  מטהרים טמא (2)

מי נידה

גלית הוכה בכף הקלע

צוק גדול

סלע

האיש יצא לבדוק מה הרחשים

רמשים זוחלים

נחשים

לבן חיפש אצל יעקב הטרפים

מלאכים

שרפים

על פצעו חבש תחבושת

רמש מתכתי מרפא (2)

נחש נחושת

ניקה עצמו עם סבון

עשה מתמתיקה ועיר ירדן

חשבון

התיישב כאן כדי להשאר

מקור מים

באר

 

 

מקומות  ושמות מהפטרה והפרשה חוקת

 

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

הערבים מבקשים את זכות השיבה

נוזל עם הרבה סכסוכים (2)

מי מריבה

למרות הקיץ האיש נעל ערדליים

מדינה שכנה אימפריה בעבר

מצרים

למרות הלחץ סיים המטלה בסוף החודש

עיר במדבר שם עצרו שנים רבות

קדש

עיר החטאים היא סדום

צבע והרים במזרח הירדן

אדום

קהילה על ים התיכון היא ארסוף

ים אותו חצו בני ישראל בנס (2)

ים סוף

מהקרב ההוא איש לא שרד

עיר כנענית בנגב

ערד

האיש נפצע למרות שהוזהר

מקום קבורת אהרון הכהן (2)

הר ההר

גוש אדמה ושרה בישראל רגב

חבל ארץ בדרום

נגב

העם הראה עוצמה

נידוי וסילוק ועיר בירדן

חורמה

השופט קבע אתן לא קובעות

ידעונים ומכשפות

אובות

 

 

חוקת     תשעח

 

1

2

3

4

1

מ

א

ח

ה

2

א

ד

ו

מ

3

ח

ו

ק

ת

4

ה

מ

ת

ה

 

 

 1. מחבר
 2. הוא עשיו
 3. היא פרשתינו
 4. הריגה

 

תפזורת מילים – חוקת

מצא המילים מפרשת השבוע (10 במספר )

המילים מופיעות לאורך לרוחב ובאלכסון כל מילה קשורה באות לרעותה

מצא את המילים בתשבץ מתוך מאגר המילים המופיעות למטה.

 

א

ת

נ

פ

ת

ל

י

ח

צ

א

ה

ת

ע

ש

ח

ר

ש

נ

א

ו

ח

ס

י

ש

ה

ש

א

א

ל

ס

ר

ג

ע

י

ש

ש

כ

ר

צ

ק

ת

כ

ו

ו

ל

י

ב

ב

מ

ק

מ

א

ע

ו

ו

נ

ר

ש

א

י

מ

ב

ע

ת

ד

י

ל

ה

פ

כ

ב

נ

י

ה

ר

א

ו

ח

נ

א

ב

ו

ת

ד

כ

ר

ו

ה

נ

ו

ש

פ

ל

ס

נ

ד

י

ר

ק

ר

ח

ע

ש

פ

ח

ר

מ

ו

י

ה

ו

כ

ש

ב

ב

מ

ש

ע

נ

ו

ת

מ

מ

נ

מ

י

ת

ח

מ

ל

ר

ע

ו

ה

ו

ת

פ

ו

מ

ם

ו

ס

ח

ר

י

ל

ו

י

ר

נ

ד

י

ד

י

א

ד

ו

י

מ

ק

ה

נ

פ

ה

ו

ד

ב

ת

א

ג

ק

ב

נ

ו

נ

ק

ה

ה

ב

א

ר

ו

ל

ח

ק

ע

מ

י

ר

ה

ו

נ

ת

ת

י

מ

א

פ

י

י

מ

ג

צ

נ

ב

ח

צ

ר

ת

י

ר

מ

ס

מ

א

ת

ה

ש

ר

ו

נ

ת

נ

ה

כ

כ

ת

ו

ש

ר

ב

נ

צ

ת

ל

ח

ח

ה

 

באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם במחוקק במשענותם וממדבר מתנה

תפזורת הגיון  קשה  

נ

ס

נ

פ

י

ר

ו

ח

ט

כ

מ

נ

ג

כ

ר

ד

א

ק

מ

ה

ש

ל

ק

ש

נ

צ

ש

מ

ד

ס

א

ו

א

נ

י

ח

ש

ב

ו

נ

ו

ה

ל

כ

ל

ח

נ

ק

ר

ר

ב

ע

ר

ד

ה

פ

ח

י

ת

ס

י

ח

ו

נ

נ

מ

ש

ל

נ

י

ב

ע

ס

ג

ד

י

מ

צ

מ

א

מ

ו

ר

י

ר

ב

צי

ז

ת

ר

ב

ש

מ

ק

א

ה

ב

ה

ב

א

ג

ה

נ

צ

ל

ו

ח

נ

ג

ח

 

 

 1. עיר ומקצוע עד 5 יחידות
 2. עיר בנגב,
 3. משבעת העממים
 4. מלך ענק
 5. מלך האמורי
 6. רודף שלום ואוהב שלום

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

חברותא

פרשת השבוע: שלח

הרב אורי זוהר על חברותא

מה זה "חברותא"

"חברותא טלפונית" היא שירות ללא מטרות רווח, שמקשר בין גברים חילונים לחרדים, ובין נשים חילוניות לחרדיות, ומאפשרת לקבוע זמן איכות משותף קבוע, לשיחה ולימוד דרך הטלפון.

בבית, בקפיטריה, בדרך לבסיס או ללימודים, בזמן שלך ובפרטיות של הטלפון שלך, תוכל לשוחח ולדון על כל מה שמעניין אותך בעולם היהודי: שבת, חגים, כשרות, שידוכים וחינוך הילדים, כמו גם שאלת גיוס לצה"ל או הדרת נשים.

בשעה השבועית הקבועה שלכם תוכלו ללמוד ולהעמיק בנושאים שמעניינים אותך, או פשוט לשוחח (וגם להתווכח לפעמים wink). ה"חברותא הטלפונית" שלך ישמח לענות לך כמיטב יכולתו ובמלוא הרצינות, ולא להשאיר לך אף שאלה ללא מענה.

 

האם ה"חברותא הטלפונית" הוא מעין רב?
ממש לא. מדובר באנשים כמוני וכמוך, שיש להם ידע רב ביהדות ועניין לחלוק אותו גם איתך. ולא, "החברותא הטלפונית" לא מקבל תשלום עבור הזמן שלו וגם לא מחזיר אותך בתשובה, הוא פשוט רוצה ממש כמוך, לצמצם קצת את הפער בין דתיים לחילונים.

רק על מנת לסבר את האוזן נספר, כי מאות אנשים ונשים שהכירו דרך "חברותא טלפונית", הפכו לידידים טובים, הכירו את המשפחות ואורח החיים השונה, השתתפו בשמחות וממשיכים להיות בקשר לבבי וחם עד היום.

ובמקרה שאין ביניכם "כימיה" מה עושים? אין שום בעיה, במאגר שלנו קיימים מאות חברותות טלפוניות נוספות, אחד מהם ודאי יתאים לך.

הצטרף כבר עכשיו ל"חברותא" הטלפונית שלנו, מלא את הפרטים כאן בטופס ונציג שלנו ישמח לחזור אליך לשיחה קצרה, על מנת להבין את הסגנון והבקשות שלך ולהתאים לך חברותא כלבבך.

ממתינים לך ממש מעבר לקו...


"חברותא"
לומדים להכיר

קצת פרסומים עלינו