חידון חרוזים חודש ניסן | ד"ר אמיר שוורץ

חודש מיוחד

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

לא אוכלים אותו בפסח כיסן

חודש מכובד

 

על ראש שמחתינו לבקרים

בתחילת החודש

 

היה היה איש חביב

ירח עונתי בשנה

 

אותו ראו הנשים והרחלים

ראש השנה ל......

 

בשדה עמד  במלוא צבעוניותו הפרח

משלושה רגלים

 

הוא עמד בשדה בעמדת השומר

מנוי בין פסח לשבועות

 

היא כל כך הייתה טובה שעליו ריחמה

אחת ל29 שנים לפי הפסח

 

הם רעבו האוכל הלך וכלה

אחת לחודשיים הוא.....

 

הדג שהיה בנהר שמו שפמנון

אותו לא אומרים בניסן

 

מהשלכת בשדה נשאר רק עלה

אלוהיו של המצרים

 

העוגה שאמא אפתה הייתה מעולה

משמות חג הפסח

 

 

 

מקומות  ושמות מהטבע פרשת חודש ניסן

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

הם היו כחולים השמים

אימפריה גדולה מקראית

 

המעיל על בגדי בכהן הגדול מתחת לחושן

ארץ עבדות במצרים

 

הם אהבו את איש והמידות

לא משוחררים

 

הם ניגשו לבצע פעולה

שם אישה המוכרית בת עדת תימן

 

הילדה הנחמדה נקראה רויטל

תפילה המתחילה בפסח

 

הלחם עם החרדל נגמר במריחה

לבלוב

 

הילד המיוחד בכיתת שילוב

פריחה

 

האיש הכה את הסוס בפרגול

שבת לפי פסח

 

המלון כיבדו שלוש ארוחות

שניפגש רק ב........ ברכה מקובלת

 

האיש המפוזר שכח לגרוב הגרביים

ממנה יצאו בני ישראל

 

 

 

חידון חודש ניסן     תשעח

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 1. סימנו של החודש העצוב בשנה ......אב
 2. חודשינו הקרב
 3. איש.... היה
 4. האיש ......... לקמחא דפסחא

 

תפזורת מילים – חודש ניסן

מצא המילים מפרשת השבוע ( 13 במספר)

המילים מופיעות לאורך לרוחב ובאלכסון כל מילה קשורה באות לרעותה

מצא את המילים בתשבץ מתוך מאגר המילים המופיעות למטה.

 

א

ג

י

ח

ה

א

ב

י

ב

ש

ו

נ

ד

א

מ

פ

ס

ח

ת

י

ש

א

א

א

ב

נ

ע

ש

מ

ש

ו

נ

ו

נ

נ

ש

ר

י

פ

ב

פ

ס

ה

ד

מ

ק

ז

א

ר

ש

מ

נ

ר

ט

ר

א

ש

ח

ו

ד

ש

י

מ

ק

ד

ש

י

ב

צ

ל

א

ע

ב

נ

א

ו

ר

י

מ

י

ג

ל

ב

י

ש

מ

ת

ו

ר

נ

ב

כ

מ

א

ל

ו

ק

י

כ

נ

ר

ר

ו

ל

ש

ו

י

כ

כ

ו

ת

ב

מ

י

ר

פ

ב

פ

ש

ש

מ

מ

ש

נ

ר

ש

ם

ע

ו

ב

ה

י

ר

ל

ל

ו

ח

פ

ק

ו

ד

י

ת

י

ק

ד

ש

ב

ע

ל

כ

ר

ת

צ

ק

ס

מ

פ

ט

ק

ה

ו

ר

פ

א

ו

ר

ה

ק

ר

ה

א

ל

ו

ב

ש

ר

ה

מ

נ

ל

א

א

ג

י

נ

ד

ב

ת

ת

ע

י

ו

נ

ד

א

ת

ב

ש

ר

א

ב

ד

י

מ

א

פ

א

ש

ר

ב

נ

צ

ת

ל

ח

ח

ה

ל

פ

ב

 

 

החודש, הזה, לכם ,ראש  חודשים. שמור, את ,חודש, האביב, ועשית פסח לה' אלוקיך.

 

תפזורת הגיון  קשה  

המדרש על מה שאירע בראש חודש ניסן

ש

מ

ר

נ

כ

ב

ל

ג

ר

א

ב

ג

א

ו

ל

ה

ע

מ

ק

ד

נ

א

ש

ח

ש

ב

ת

ת

ע

כ

נ

ל

י

ד

ת

י

צ

ח

ק

ל

ה

מ

ת

ב

ח

ע

נ

ח

י

ת

נ

ח

ש

ת

ת

ק

ת

י

ד

ה

ל

ח

נ

ש

ה

ב

ר

כ

ה

מ

פ

מ

ה

ו

ת

כ

ז

צ

נ

ו

 

 

 1. יום הלידה של אחד האבות
 2. מניסיונות אברהם
 3. פדות
 4. אחת מהאבות שקיבל מאביו בצורה מיוחדת ( ריש הפוכה)
 5.  תחילת אחת ל365 יום

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

פתרונות חידון חרוזים  חודש ניסן    תשע"ח

חודש מיוחד

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

לא אוכלים אותו בפסח כיסן

חודש מכובד

ניסן

על ראש שמחתינו לבקרים

בתחילת החודש

ראש חודשים

היה היה איש חביב

ירח עונתי בשנה

חודש האביב

אותו ראו הנשים והרחלים

ראש השנה ל......

למלכים

בשדה עמד  במלוא צבעוניותו הפרח

משלושה רגלים

פסח

הוא עמד בשדה בעמדת השומר

מנוי בין פסח לשבועות

ספירת העומר

היא כל כך הייתה טובה שעליו ריחמה

אחת ל29 שנים לפי הפסח

ברכת החמה

הם רעבו האוכל הלך וכלה

אחת לחודשיים הוא.....

חודש מלא

הדג שהיה בנהר שמו שפמנון

אותו לא אומרים בניסן

תחנון

מהשלכת בשדה נשאר רק עלה

אלוהיו של המצרים

טלה

העוגה שאמא אפתה הייתה מעולה

משמות חג הפסח

גאולה

 

 

מקומות  ושמות מהטבע פרשת חודש ניסן

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

הם היו כחולים השמים

אימפריה גדולה מקראית

מצרים

המעיל על בגדי בכהן הגדול מתחת לחושן

ארץ עבדות במצרים

גושן

הם אהבו את איש והמידות

לא משוחררים

עבדות

הם ניגשו לבצע פעולה

שם אישה המוכרית בת עדת תימן

גאולה

הילדה הנחמדה נקראה רויטל

תפילה המתחילה בפסח

תפילת טל

הלחם עם החרדל נגמר במריחה

לבלוב

פריחה

הילד המיוחד בכיתת שילוב

פריחה

לבלוב

האיש הכה את הסוס בפרגול

שבת לפי פסח

שבת הגדול

המלון כיבדו שלוש ארוחות

שניפגש רק ב........ ברכה מקובלת

שמחות

האיש המפוזר שכח לגרוב הגרביים

ממנה יצאו בני ישראל

יציאת מצרים

 

 

חידון חודש ניסן     תשעח

 

1

2

3

4

1

מ

נ

ח

מ

2

נ

י

ס

נ

3

ח

ס

י

ד

4

מ

נ

ד

ב

 

 

 1. סימנו של החודש העצוב בשנה ......אב
 2. חודשינו הקרב
 3. איש.... היה
 4. האיש ......... לקמחא דפסחא

 

תפזורת מילים – חודש ניסן

מצא המילים מפרשת השבוע ( 13 במספר)

המילים מופיעות לאורך לרוחב ובאלכסון כל מילה קשורה באות לרעותה

מצא את המילים בתשבץ מתוך מאגר המילים המופיעות למטה.

 

א

ג

י

ח

ה

א

ב

י

ב

ש

ו

נ

ד

א

מ

פ

ס

ח

ת

י

ש

א

א

א

ב

נ

ע

ש

מ

ש

ו

נ

ו

נ

ח

ש

ר

י

פ

ב

פ

ס

ה

ד

מ

ק

ז

ו

ר

ש

מ

נ

ר

ט

ר

א

ש

ח

ו

ד

ד

י

מ

ק

ד

ש

י

ב

צ

ל

א

ע

ב

ש

א

ו

ר

י

מ

י

ג

ל

ב

י

ש

מ

ת

ו

ר

נ

ב

כ

מ

א

ל

ו

ק

י

כ

נ

ר

ר

ו

ל

ש

ו

י

כ

כ

ו

ת

ב

מ

י

ר

פ

ב

פ

ש

ש

מ

מ

ש

נ

ר

ש

ם

ע

ו

ב

ה

י

ר

ל

ל

ו

ח

פ

ק

ו

ד

י

ת

י

ק

ד

ש

ב

ע

ל

כ

ר

ת

צ

ק

ס

מ

פ

ט

ק

ה

ו

ר

פ

א

ו

ר

ה

ק

ר

ה

א

ל

ו

ב

ש

ר

ה

מ

נ

ל

א

א

ג

י

נ

ד

ב

ת

ת

ע

י

ו

נ

ד

א

ת

ב

ש

ר

א

ב

ד

י

מ

א

פ

א

ש

ר

ב

נ

צ

ת

ל

ח

ח

ה

ל

פ

ב

 

 

החודש, הזה, לכם ,ראש  חודשים. שמור, את ,חודש, האביב, ועשית פסח לה' אלוקיך.

 

תפזורת הגיון  קשה   

 

המדרש על מה שאירע בראש חודש ניסן

ש

מ

ר

נ

כ

ב

ל

ג

ר

א

ב

ג

א

ו

ל

ה

ע

מ

ק

ד

נ

א

ש

ח

ש

ב

ת

ת

ע

כ

נ

ל

י

ד

ת

י

צ

ח

ק

ל

ה

מ

ת

ב

ח

ע

נ

ח

י

ת

נ

ח

ש

ת

ת

ק

ת

י

ד

ה

ל

ח

נ

ש

ה

ב

ר

כ

ה

מ

פ

מ

ה

ו

ת

כ

ז

צ

נ

ו

 

 

 1. יום הלידה של אחד האבות
 2. מניסיונות אברהם
 3. פדות
 4. אחת מהאבות שקיבל מאביו בצורה מיוחדת ( ריש הפוכה)
 5.  תחילת אחת ל365 יום

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

חברותא

פרשת השבוע: שלח

הרב אורי זוהר על חברותא

מה זה "חברותא"

"חברותא טלפונית" היא שירות ללא מטרות רווח, שמקשר בין גברים חילונים לחרדים, ובין נשים חילוניות לחרדיות, ומאפשרת לקבוע זמן איכות משותף קבוע, לשיחה ולימוד דרך הטלפון.

בבית, בקפיטריה, בדרך לבסיס או ללימודים, בזמן שלך ובפרטיות של הטלפון שלך, תוכל לשוחח ולדון על כל מה שמעניין אותך בעולם היהודי: שבת, חגים, כשרות, שידוכים וחינוך הילדים, כמו גם שאלת גיוס לצה"ל או הדרת נשים.

בשעה השבועית הקבועה שלכם תוכלו ללמוד ולהעמיק בנושאים שמעניינים אותך, או פשוט לשוחח (וגם להתווכח לפעמים wink). ה"חברותא הטלפונית" שלך ישמח לענות לך כמיטב יכולתו ובמלוא הרצינות, ולא להשאיר לך אף שאלה ללא מענה.

 

האם ה"חברותא הטלפונית" הוא מעין רב?
ממש לא. מדובר באנשים כמוני וכמוך, שיש להם ידע רב ביהדות ועניין לחלוק אותו גם איתך. ולא, "החברותא הטלפונית" לא מקבל תשלום עבור הזמן שלו וגם לא מחזיר אותך בתשובה, הוא פשוט רוצה ממש כמוך, לצמצם קצת את הפער בין דתיים לחילונים.

רק על מנת לסבר את האוזן נספר, כי מאות אנשים ונשים שהכירו דרך "חברותא טלפונית", הפכו לידידים טובים, הכירו את המשפחות ואורח החיים השונה, השתתפו בשמחות וממשיכים להיות בקשר לבבי וחם עד היום.

ובמקרה שאין ביניכם "כימיה" מה עושים? אין שום בעיה, במאגר שלנו קיימים מאות חברותות טלפוניות נוספות, אחד מהם ודאי יתאים לך.

הצטרף כבר עכשיו ל"חברותא" הטלפונית שלנו, מלא את הפרטים כאן בטופס ונציג שלנו ישמח לחזור אליך לשיחה קצרה, על מנת להבין את הסגנון והבקשות שלך ולהתאים לך חברותא כלבבך.

ממתינים לך ממש מעבר לקו...


"חברותא"
לומדים להכיר

קצת פרסומים עלינו